blog | werkgroep caraïbische letteren

Brief uit Sint Eustatius

door Jan Meijer

Hedenavond [27 januari] was er een townhall meeting waarin het rapport van SHRC (Statia Heritage Research Committee) is gepresenteerd. Die presentatie vond plaats aan de hand van een management samenvatting, het rapport zelf zal op verzoek worden toegezonden via de e-mail (waarvoor je je kon opgeven).

Serie Verbinding - nr. 3 '/ foto Aart G. Broek
brieven en telegrammen / foto Aart G. Broek

De presentatie was helder en als ik spring naar de bevindingen en aanbevelingen dan zijn die volkomen in lijn met onze initiële protestbrief die op 13 juli van 2021 is gezonden aan de regeringscommissaris. Een doorlopende betrokkenheid van de bevolking (of namens deze: de Eilandsraad) is een vereiste waaraan niet is voldaan. De laatste brief op genoemde website beschrijft onze teleurstelling tot op dat moment en dat geeft het toch een goed gevoel dat de onafhankelijke commissie (die misschien toch onafhankelijker was dan ik aanvankelijk veronderstelde) ook spreekt van een falende communicatie van de overheid met de bevolking.

Het punt dat ik in voorliggende brief wil maken is dat deze falende communicatie niet slechts de opgravingen betreft, maar gewoon alles!

Lees de brief Commissie Koninkrijksrelaties van de Tweede en de Eerste Kamer in het Nederlands; also available in English:

Sint-Eustatius

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter