blog | werkgroep caraïbische letteren

Brief uit Sint-Eustatius

door Jan Meijer

Geachte voorzitter en leden van de Commissie Koninkrijksrelaties,

De brief van de staatssecretaris aan de Kamer over communicatie is ronduit leugenachtig

Staatssecretaris Raymond Knops op werkbezoek / BZK

Er zijn wellicht meer kanttekeningen te plaatsen maar één springt er echt uit, en wel als het gaat om burgerparticipatie en communicatie. Letterlijk stelt de brief: “Het [Openbaar Lichaam Sint-Eustatius (OLE)] geeft invulling aan burgerparticipatie door regelmatig town hallmeetings te organiseren. Ook worden consultatierondes gehouden bij het opstellen van beleid of verordeningen en hebben de regeringscommissaris en de plaatsvervangend regeringscommissaris vanaf 1 september jl. een wekelijk spreekuur geopend”.

Van dit laatste kan ik getuigen. Er is inderdaad een wekelijks spreekuur (á 15 minuten), in elk geval met de regeringscommissaris, voor het overige heeft iemand iets opgeschreven dat wellicht wenselijk wordt geacht maar vooralsnog niets met de werkelijkheid te maken heeft. Consultatierondes? Town hallmeetings? En dan natuurlijk met een respectvolle communicatie in twee richtingen met de werkelijke wil om te luisteren en iets met het ingebracht commentaar te doen: ik heb het nog niet meegemaakt (vanaf het begin van de interventie: februari 2018). Hier wordt u ronduit voorgelogen.

fragment uit de brief die hier in z’n geheel is te lezen, zowel in het Nederlands as in English

serie 'verbinding' / Aart G. Broek
serie ‘verbinding’ / foto Aart G. Broek

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter