blog | werkgroep caraïbische letteren

Bouva: ‘Zeeschildpadden Braamspunt zijn doodgekapt door vissers’

door Ivan Cairo

Paramaribo – Vissers en niet de verguisde zandafgravingen zijn de boosdoeners in de gevallen van dode zeeschildpadden die recentelijk te Braamspunt zijn aangetroffen. Zo is gebleken uit de veldoriëntatie van een parlementaire delegatie op Braamspunt. Delegatieleider Melvin Bouva deed deze mededeling donderdag in De Nationale Assemblee. Nadat bekend werd dat door de regering toestemming was gegeven om weer zand te Braamspunt te mijnen doken verhalen op in de media en op social media over de dode zeeschildpadden. Bouva gaf aan dat inderdaad zeven dode zeeschildpadden zijn aangetroffen de afgelopen periode. Deze dieren zijn naar verluidt doodgekapt door vissers nadat ze in hun visnetten verstrikt waren geraakt.

 

De parlementariër stelde dat deze kwestie bijzondere aandacht van regering en parlement moet krijgen. Intussen wordt een onderzoek ingesteld naar deze incidenten. De zeeschildpadden zijn bij wet beschermd. Aan de andere kant dienen vissers netten te gebruiken die zodanig zijn geconstrueerd dat vastgeraakte zeeschildpadden daar makkelijk uit kunnen wegkomen en niet verdrinken. De DNA-delegatie heeft vastgesteld dat er definitief beleid gemaakt dient te worden met betrekking tot de zandafgravingen. Aan de hand van het rapport dat na het veldbezoek is opgesteld nog in een huishoudelijke vergadering zal worden besproken zal het College een standpunt bepalen. Dit zal daarna aan de regering kenbaar worden gemaakt.

Vorige maand is er veel ophef geweest omtrent de hervatting van de zandafgravingen te Braamspunt. De verontwaardiging was des te meer daar deze samenviel met de aanvang van het legseizoen van de zeeschildpadden. Milieuorganisaties en -actvisten, de toerismesector alsook andere maatschappelijke groeperingen vinden het besluit van de regering onverantwoord. Minister Regilio Dodson van natuurlijke Hulpbronnen zei dat de toestemming voor zes maanden is gegeven, waarna een evaluatie zal volgen. De begunstigden mogen slechts onder stricte voorwaarden en toezicht een beperkte hoeveelheid zand dat is gevormd bij een “nieuw”gevormd strand afgraven

[uit de Ware Tijd, 09/03/2017]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter