blog | werkgroep caraïbische letteren

Borstbeeld voor iconen

door Philomena Bijlhout

 

“Mogelijk dat karmisch precies daar de sleutel ligt waarom zijn borstbeeld, dat reeds is gemaakt, nog niet is geplaatst”. Aan de telefoon is Soenderpersad Hanoeman, secretaris van de Stichting Jnan Adhin. Ik kwam tijdens het opruimen oude informatie tegen en belde hem op, over het initiatief om ter nagedachtenis aan Adhin zijn borstbeeld te plaatsen op een openbare locatie. Hij zei dat het verzoek voor de plaatsing, in 2012 gedaan aan de president, nog niet is gehonoreerd. “Mogelijk omdat er karmische verbindingen zijn naar de verschillende betrokken partijen. Daardoor is er sprake van enige stagnatie.”

 

Jnan Adhin. Portret door Nicolaas Porter

Hanoeman, die duidelijk voorzichtig is, wil niemand kwetsen of veroordelen. Hij is ervan overtuigd dat plaatsing van het beeld op het juiste moment komt conform de karmische wetmatigheid, zoals Adhin zelf doceerde.”Alles is met elkaar verbonden. Er zit een wetmatigheid in het heelal. Niets gebeurt zomaar en alles heeft een oorzaak”, zegt de secretaris. Hij citeert een vers in het Sanskriet waarvan de essentie is dat men geduld moet hebben, omdat er sprake is van karma en het goddelijke spel. “Alles gebeurt op het juiste moment en de mens heeft hierop geen enkele invloed. Ik twijfel niet en geloof dat het beeld zal worden geplaatst”, herhaalt hij rustig.

Als oud-student van Adhin heeft hij zijn lessen in zichzelf verankerd en vindt daarom ook dat hij het geduld moet kunnen opbrengen. “In de geest van deze wetenschapper zou ik, zonder bevoogdend te zijn of wie dan ook te willen kwetsen, willen zeggen laten we in zijn geest, zijn eruditie (geleerdheid, brede ontwikkeling en kennis) navolgen.” Maar wie was Jnan Adhin? Hij had veel titels vanwege diverse studies. Voor zijn naam prijkt: Dr. Mr. Drs. Drs. Drs.

Jnan Adhin was Surinaams rechtsgeleerde, econoom (cum laude geslaagd), filosoof, taalkundige en schrijver. Maar de man was volgens andere bronnen ook belezen in het Hindi en Sanskriet. Hij wordt gekenmerkt om zijn specifieke gedachtengoed ‘eenheid in verscheidenheid’ gebaseerd op de vedantische eenheidsfilosofie. Tweemaal was Adhin minister van Justitie en Politie. Hij was ook lange tijd lid van het parlement. Hanoeman zegt dat hij heel kundig was in het begrijpelijk overdragen van informatie aan zijn studenten.

De stichting hoopt dat het borstbeeld nu wel zal worden geplaatst, omdat de Anton de Kom Universiteit haar vijftigjarig jubileum viert. Een mooie plek vinden zij de ingang van de universiteit omdat iedereen er dagelijks voorbijloopt om zichzelf en dit land met kennis en kunde te verrijken. Maar is Adhin de enige icoon voor onze nog jonge natie die als boegbeeld van inspiratie, kracht, slimheid, vasthoudendheid en toewijding bij de ingang van de universiteit mag staan?

Uit andere bron word ik attent gemaakt op andere grote Surinamers die dit ook verdienen zoals bijvoorbeeld Edwin Marshall. Hij heeft veel gedaan voor het onderwijs en de universiteit in Suriname. Mr. Clemens Ramkisoen Biswamitre, een Surinaams politicus die ook lid was van de Staten van Suriname of Prof. Ludwig Waaldijk. Bij leven zijn er nog veel meer iconen die het verdienen, zo wordt mij voorgehouden. Misschien is het tijd voor een multidisciplinaire, onafhankelijke commissie die zich hierover buigt.

Laten we nog meer onze eigen helden ontdekken en eren. Niemand anders zal het voor ons doen. Er is nu een grote behoefte aan wetenschappelijk geschoold kader voor de verdere ontwikkeling van het land. Wat betreft Adhin en de wens zijn borstbeeld te mogen plaatsen, bij de universiteit, het ministerie van Onderwijs of dat van Justitie en Politie, zegt Hanoeman tot slot: “Als nu één van de betrokkenen toestemming geeft voor de plaatsing van het borstbeeld, dan draagt dit ook bij aan de karmische verwerking van ons beschadigd verleden. Ik heb geduld en geloof.”

bijlhoutdwt@hotmail.com

[uit de Ware Tijd, 09/11/2018]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter