blog | werkgroep caraïbische letteren

Boek over Toescheidingsovereenkomst

Jennifer Simons, voorzitter van de Surinaamse Nationale Assemblée, heeft gisteren het eerste exemplaar van het boek De formule van de Surinaamse identiteit ontvangen van freelancejournalist Ranu Abhelakh. In het boek beschrijft de journalist het ontstaan en de werking van de Toescheidingsovereenkomst (TO).

Deze nationaliteitenregeling tussen Suriname en voormalig moederland Nederland is in werking getreden op 25 november 1975, de dag dat Suriname onafhankelijk werd. In de overeenkomst staat onder andere wie men als Surinamer beschouwt en hoe een persoon de Surinaamse nationaliteit kan herkrijgen. Abhelakh heeft zich vanaf 2002 verdiept in artikel 5 van deze overeenkomst. Dit artikel kent rechten toe aan één specifieke categorie van personen.

De rode draad in het boek wordt gevormd door de papieren oorlog van Mahin Jankie, een Nederlander van Surinaamse origine, tegen de Staat Suriname. Op basis van de Toescheidingsovereenkomst eist Jankie dat hij als Surinamer behandeld wordt. De meningen zijn verdeeld, blijkt uit de publicatie. Zo pleit de Surinaamse Voetbalbond voor invoering van de dubbele nationaliteit voor voetballers met Surinaamse roots, maar wil de Orde van Advocaten uitsluitend Surinamers in het bestuur.

De auteur belicht opties als duaal burgerschap en de Person of Surinamese Origin-kaart. Simons, die zelf in verschillende hoofdstukken aan het woord komt, was blij met het boek. Zij houdt zich als parlementariër al langer dan tien jaar bezig met de Toescheidingsovereenkomst en is geen voorstander van speciale rechten voor de personen die in artikel 5 worden genoemd. Zij roept al jaren om wijziging van deze overeenkomst en pleit voor een gelijke behandeling van alle personen van Surinaamse origine. In 2007 startte Abhelakh met het samenstellen van de publicatie. Voor de uitgave van het boek verleende Staatsolie Maatschappij Suriname financiële ondersteuning. De officiële presentatie van De formule van de Surinaamse identiteit wordt in samenwerking met efteeBOOKS gehouden op 11 januari 2011.

Ranu Abhelakh (1975) werkt vanaf 1997 als freelancejournalist. Zij heeft journalistieke trainingen gevolgd in Suriname, India en de Verenigde Staten. [overgenomen van Waterkant.net, 30 december 2010]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter