blog | werkgroep caraïbische letteren

Boek over P.M. Legêne en zendingsliteratuur

Nooit eerder verscheen er een boek waarin geanalyseerd wordt hoe het genre van de zendingsliteratuur werkt, terwijl er wereldwijd toch duizenden roman en verhalen binnen het genre zijn verschenen. Met de verschijning van de handelseditie van het proefschrift van Benoît Verstraete-Hansen is daar nu eindelijk verandering in gekomen.

Er is een nauwe band tussen de geschiedenis van Suriname en die van de Evangelische Broedergemeente. Peter Martin Legêne, een uit Denemarken afkomstige zendeling van de Evangelische Broedergemeente, vertrok in 1914 met zijn  Nederlandse echtgenote Anna Gerarda van Zanten naar Suriname. In het overzeese Alkmaar stichtte het zendelingenechtpaar in 1917 ‘Sukh Dhaam’, een kindertehuis voor Hindoestaanse kinderen, dat trouwens heden ten dage nog altijd bestaat. In 1930 eindigden zijn werkzaamheden in Suriname, toen Legêne werd teruggeroepen naar Nederland om er het Zeister Zendingsgenootschap te leiden. Kenmerkend voor Legêne was dat hij zowel een zendeling als een vlijtig koloniaal auteur was. Dit boek geeft dan ook voor het eerst een beeld van de eigen aard van de zendingsliteratuur en hoe die vanuit een postkoloniaal perspectief kan worden bekeken. In dit boek worden ook de vormeigenschappen nagegaan die een fictionele tekst tot een zendingstekst omdopen. Deze letterkundige analyse rafelt niet zozeer het ‘waarom’ als wel het ‘hoe’ van zendingsliteratuur uiteen.

Benoît Verstraete-Hansen is docent Frans in Kopenhagen (Denemarken) en redigeerde verschillende thematische tijdschriftnummers over de Nederlandse en de Deense West. Leven in dienst van de Heiland is een bewerking van zijn proefschrift waarop hij op 18 februari 2022 aan de UvA promoveerde (klik hier voor een verslag van die promotie). Het boek wordt gepresenteerd op zondag 11 februari 2024 in het Pintohuis in Amsterdam.

Benoît Verstraete-Hansen, Leven in dienst van de Heiland; Peter Martin Legêne als zendeling en schrijver (1885-1954). Hilversum: Verloren, 2023. 268 pagina’s, met foto’s. ISBN 9789464550689. Prijs €30,00. Bestellen via de erkende boekhandel of rechtstreeks bij de uitgever, klik hier.

1 Trackback/Ping

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter