blog | werkgroep caraïbische letteren

Boek Met open ogen verovert de lezersmarkt

door Quito Nicolaas

.
Onlangs werd het boek Met Open Ogen met een verzameling columns van Quito Nicolaas de wereld ingeslingerd. Het betreft een selectie van zijn columns met als thema cultuur, literatuur en politiek. De presentatie van het boek op deze middag werd vergezeld door tal van video-fragmenten waarin o.a. Dr. Francio Guadeloupe zijn waardering uitsprak voor het werk van de auteur. Ook de Gevolmachtigde minister sprak bij het in ontvangst nemen van het eerste exemplaar lovende woorden uit over de inzet en bijdrage van de auteur aan de Caribische literatuur.

Met deze columns beoogt de auteur niet alleen de onderwerpen extra onder de aandacht te brengen, maar tevens op een andere kritische manier te belichten. Tal van thema’s als over de Uitmarkt, de tweedeling in de literatuur, het literatuuronderwijs, literatuurgeschiedenis etc.etc. passeren de revue. De lezer krijgt hiermee op een ‘beknopte’ wijze iets meer te weten over het reilen en zeilen in het literaraire landschap. Hoewel de auteur niet er op uit is om anderen de grond in te boren, gaat het wel om een ander geluid te laten horen. Het boek is een goede aanvulling op minder bekende feiten en onderworpen aan een frisse analyse.

Kl YvSpreekbeurt
Diverse sprekers stonden op het programma, zoals vertegenwoordigers van St. SPLIKA alsook Simia Literario die het woord voerden. Nadat Yvette Cramer namens de uitgever het een en ander over het proces vertelde en de samenwerking met de auteur, kwam Ramon Todd Dandare (linguist) aan de beurt die memoreerde dat het precies op deze dag (28 sept) een jaar geleden was dat Frank Martinus Arion kwam te overlijden en zei o.a.: “En, zijnde Quito Nicolaas een Arubaanse schrijver in Almere, zonder per se rekening te houden met wat tussen uitgeefster en schrijver afgesproken is, merken we, bij het lezen van dit boek, dat het grootste deel van de artikels over literatuur en/of kunst gaat: meer dan de helft zelfs. Wat ook opmerkzaam is, is dat er een soort symbiose van artikels is geschied, wat het lezen ervan interessant maakt.”

Kl Shirley
Mw. Shirley Elvira sprak namens St. SPLIKA en hield het publiek het volgende voor: “Quito Nicolaas heeft in zijn carrière als schrijver tal van publicaties het licht doen zien. Geschriften die zowel in het Nederlands, Engels, Spaans, maar vooral in zijn geliefde taal het Papiamento van zijn hand zijn verschenen. Zo heeft Quito in 2013 de eerste lijvige Papiamentstalige roman – Sombra di recuerdo – van 400 pag. in de Literatuurgeschiedenis van de eilanden gepubliceerd. In zijn werken staat steeds weer de mens – als individu met een eigen identiteit – centraal. In de zin van: Wie ben ik – Wie zijn wij als volk en Welke krachten kunnen wij putten uit onze gemeenschap. Zowel zijn gedichtenbundels als romans worden op Aruba, Bonaire, Curaçao, St. Maarten en Nederland goed gelezen.

KLGevminBoekhoudt
Als publicist is hij even gepassioneerd bij het schrijven van artikelen en essays. Op jonge leeftijd is hij begonnen met het schrijven van ingezonden stukken in de krant en artikelen, zoals Caribe: un region explosivo dat in 1978 in het blad Taray verscheen. Voor de literaire bijlage Ñapa van dagblad Amigoe, recenseert hij vaak romans op het gebied van de Caribische literatuur. In de Papiamentstalige dagbladen worden zijn artikelen over de Arubaanse literatuur steevast geplaatst. Voor het Curaçaose tijdschrift Kristòf levert hij periodiekelijk een bijdrage en zo verschijnt in het decembernr. – heb ik mij laten vertellen -zijn artikel over de auteur Ernesto Rosenstand,die onlangs is overleden.”

KleinSigneren - kopie

Tenslotte kwam mw. Libèrta Rosario aan het woord die het volgende naar voren bracht: “Quito Nicolaas is een van onze gewaardeerde ereleden van Simia Literario. En terecht. Wij kennen hem niet alleen als een van de oprichters van onze organisatie, maar ook als een zeer enthousiaste, consistente en vasthoudende persoon.
Enthousiast in zijn liefde voor de Arubaanse en Antilliaanse literatuur en het propageren ervan.
Consistent in de kwaliteit van zijn schrijfwerk en het regelmatig uitbrengen van verschillende werken.
Vasthoudend in zijn journalistiek streven om goede artikelen te schrijven voor de periodieken waarvoor hij schrijft en om daarbij de goede mensen te interviewen.”

KleinBoekverkoop
Het boek is o.a. verkrijgbaar via deze link

KlZaal

Nihayra (2)

Met open ogen

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter