blog | werkgroep caraïbische letteren
1
 

Boef is product van mislukte tolerantie

“Ik wens geen enkele minister straks in een talkshow Boef de maat te zien nemen, zolang hij of zij de mond houdt over het overheidsaandeel in het propageren van orthodox-islamitische opvattingen over vrouwen. Zolang er subsidies voor gescheiden zwemmen zijn, voor gemeenteloketten in moskeeën met aparte sluitingstijden voor vrouwen, zolang de Amsterdamse politie agentes met hoofddoeken wil bedekken. Zolang er overheidsgeld bij salafistische moskeeën terechtkomt of bij moskeeën die door het Turkse Diyanet worden beheerd, mag geen bestuurder een vals traantje plengen over vrouwendiscriminatie.”

Lees de column van Nausicaa Marbe verder op de website van de Telegraaf, 4 januari 2018.

Voor een kritische respons op Marbe’s beschouwing, zie Astrid Essed de website Community/De wereld morgen, 15 januari 2018.

 

on 05.01.2018 at 14:13
Tags: /

1 comment to “Boef is product van mislukte tolerantie”

 • BOEF IS PRODUCT VAN MISLUKTE TOLERANTIE/
  ISLAMOFOBE EN HAATZAAIENDE VUILSPUITERIJ
  VAN NAUSICAA MARBE

  Hierbij mijn commentaar op het artikel van Nausicaa Marbe
  ”Boef is product van mislukte tolerantie”
  https://www.telegraaf.nl/nieuws/1503980/boef-is-product-van-mislukte-tolerantie

  Hieronder eerst twee samenvattingen, dan artikel:

  Zonder twijfel is de rapper Boef een misselijk sujet: Vrouwen, die hem uit de brand hebben
  geholpen op Nieuwjaarsdag, uit te maken voor ”hoeren”, bij conflicten met individuen
  of instituties minderwaardige taal uitslaan tegen vrouwen [”ik neuk je dochter”, ”ik neuk je moeder in haar
  kont”], maar gevaarlijker is, dat de affaire Boef door Islamofoben wordt aangegrepen
  om weer eens los te gaan tegen de ”vrouwonvriendelijke” Islam en Noord-Afrikanen!Tijd om Islamofoob Nausicaa Marbe de oren te wassen!”
  …..
  …..
  ”TENSLOTTE:
  Rapper Boef is een misselijk sujet.
  Niet alleen heeft hij bij conflicten
  zich op de meest grove wijze tegenover vrouwen en
  meisjes uitgelaten [ik neuk je dochter, ik
  neuk je moeder] [43], hij heeft het bestaan
  drie dames, die zo vriendelijk geweest zijn, hem
  op Nieuwjaarsdag uit de brand te helpen, voor
  ”kechs” [hoeren] uit te maken. [44]
  Minderwaardiger kan al niet.
  Ik denk dat daarover zoveel mensen zijn
  gevallen, eerder nog dan over zijn sexisme.
  Maar wat minstens even kwalijk is, is dat
  lieden als Nausicaa Marbe en haar [extreem]
  rechtse geestverwanten dit betreurenswaardige
  Boef incident hebben aangegrepen om weer eens
  op demagogisch-discriminerende manier los
  te gaan tegen de Islam, moslims en met name
  Noord-Afrikanen. [45]
  Daarom heb ik deze keer toch maar de moeite
  genomen om het schotschrift van Nausicaa Marbe,
  dat in de vuilnisbak thuishoort, aan te pakken.
  In het huidige politieke klimaat met het
  oprukkende fascisme [46], geen overbodige
  luxe.”

  ARTIKEL

  BOEF IS PRODUCT VAN MISLUKTE TOLERANTIE/
  ISLAMOFOBE EN HAATZAAIENDE VUILSPUITERIJ
  VAN NAUSICAA MARBE

  https://www.astridessed.nl/boef-is-product-van-mislukte-tolerantie-islamofobe-en-haatzaaiende-gifspuiterij-van-nausicaa-marbe/

  OF

  http://community.dewereldmorgen.be/blog/astridessed/2018/01/15/boef-is-product-van-mislukte-tolerantieislamofobe-en-haatzaaiende-gifspuiterij-van-nausicaa-marbe

  EEN GEZOND, GELUKKIG EN STRIJDBAAR 2018!

  Vriendelijke groeten/Astrid Essed

Your comment please...

 • RSS
 • Facebook
 • Twitter