blog | werkgroep caraïbische letteren

Bij 51e Dies Natalis van de Adek-Universiteit: Universiteit heeft structureel geldtekort

Bij de 51e Dies Natalis (geboortedag) van de Anton de Kom Universiteit van Suriname is lang stilgestaan bij verbetering van de kwaliteit van het academisch onderwijs. Er is vrijdag in de Centrumkerk en Ons Huis ook aangegeven dat de universiteit nog steeds geldproblemen heeft. Onderwijsminister Lillian Ferrier voegt toe dat de universiteit meer betrokken moet zijn met de samenleving. Ook de studenten en docenten moeten meer betrokken zijn met de universiteit, benadrukt ze.

Eric Jagdew, voorzitter van het universiteitsbestuur, heeft weer benadrukt dat het instituut kampt met een structureel geldtekort. (Foto’s: René Gompers)

door René Gompers

Gerda Visser-Wijnveen, manager Kwaliteitszorg op Adekus, heeft de Diesrede ‘Kwalitatief goed academisch onderwijs, ontwikkelingen op de Adekus,’ uitgesproken. Ze heeft onder andere aangegeven dat er  projecten worden uitgevoerd om het academisch onderwijs te verbeteren. Daar doen zowel docenten als studenten aan mee. Het onderwijsproces zal worden aangepast, studie en onderzoek moeten anders worden benaderd, studenten moeten meer competenties worden aangeleerd.  Uiteindelijk moet de studie druk afnemen, zal er meer en beter onderzoek gedaan worden en moet het aantal  afgestudeerden en promovendi toenemen.

Kwaliteitsverbetering is een constant proces, benadrukt Visser. “In al deze ontwikkelingen beogen we kritisch naar onszelf te blijven kijken door een op verbetering gericht kwaliteitszorgsysteem,” geeft ze aan. “”Kortom de permanente zoektocht naar kwalitatief goed academisch onderwijs gaat door.”

Eric Jagdew, voorzitter van het universiteitsbestuur heeft verslag gedaan over het afgelopen schooljaar. Er is een aantal successen geweest, maar het grootste probleem waarmee Adek nog steeds zit is geld, benadrukt hij.  “Ik kan u aangeven dat wanneer het gaat om geld, de financiële situatie, de universiteit niet gezond is,” deelt Jagdew mee. “Dit zorgt voor problemen bij de bedrijfsvoering. In hoofdlijnen komt het erop neer dat er een structureel tekort is aan geld voor operationele zaken.”  De inkomsten van Adek  bestaan voor 10 procent uit inschrijfgelden en fondsen voor projecten, en  90 procent uit subsidie. Maar van de overheid ontvangt Adek, minstens vanaf 2014 tot 2019 zoals Jagdew aantoont, nog niet de helft van de nodige subsidies. Alleen in 2018 is er ruim 86 procent van de ingediende begroting ontvangen. Jagdew geeft ook aan dat er maatregelen getroffen zijn om de financiële status te verbeteren. Die werpen al vruchten af.

Op de Dies Natalis zijn ook de beste afgestudeerden van de 6 faculteiten en de Institute for Graduate Studies and Research (IGSR) bedacht. Kimberley Tjadikrama van Technologische Wetenschappen en Raëz Paidin van de Medische Wetenschappen zijn Cum Laude afgestudeerd. Tjadikrama heeft de Masters in Petroleum Geology gehaald en Paidin is de beste in Geneeskunde. Darey-Ann Louisville is de bestgeslaagde van de Wis- en Natuurkunde Wetenschappen, Naomi Hasselbank van Maatschappijwetenschappen, Gerold Adipoera van Juridische Wetenschappen, Sushmeeta Ganesh van Humaniora en Charlene Sanches heeft bij IGSR de Masters in Environmental and Conservation Biology gehaald.

Minister Ferrier is ontevreden met de opkomst. Ze had meer studenten, docenten en ander personeel verwacht om de geboortedag van de universiteit te gedenken. Ze haalt hieruit dat men niet genoeg betrokken is met de instelling. Ferrier heeft ook gezegd dat aan studenten meer competenties dan “alleen hoge cijfers halen” aangeleerd moeten worden. Zij moeten klaargestoomd worden voor de grote wereld en dat vereist volgens de bewindsvrouw een hardere aanpak. Zij wil ook dat de universiteit meer betrokken raakt bij de samenleving, dat de studierichtingen op de vraag vanuit de maatschappij zijn afgestemd. Ze deelt mee dat het ministerie al enige tijd een beleid voert om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Maandag begint de academische opleiding voor leraren, kondigt Ferrier aan. Er doen daar 550 studenten aan mee.

[van Starnieuws, 2 november 2019]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter