blog | werkgroep caraïbische letteren

Biblionef gered door partnerschap met Unu Pikin

door Amanda Palis

PARAMARIBO – Organisatie Biblionef die sinds 1996 in Suriname is slaat een nieuwe weg in. Ze gaat samenwerken met stichting Unu Pikin die zich al vijftien jaar inzet voor mensen met een beperking. Dit doet ze vanuit haar sociale werkplaats te De Boerbuiten waar mensen terecht kunnen voor werk en om werkervaring op te doen. Er worden meubels gemaakt en fietsen gerepareerd.

Foto © Michiel van Kempen

Biblionef is een Nederlandse organistie die zich wereldwijd inzet dat kinderen overal op de wereld de gelegenheid krijgen om te lezen. De organisatie heeft, sinds ze actief is in Suriname al op meer dan 600 scholen boeken gedistribueerd. Samenwerking bleek noodzakelijk om het werk voort te zetten, omdat Chantal van den Bergh die al vanaf het begin bij de organisatie betrokken is als directeur met pensioen gaat en er niemand anderes beschikbaar is.

Rein van Charldorp van Biblionef Nederland is in Suriname in verband met de samenwerking en om belanghebbenden hierover te informeren. Hij zegt dat de Surinaamse tak met nóg andere organisaties wil bekijken hoe lezen leuker en toegankelijker kan worden gemaakt voor kinderen.

Cees Klapwijk vrijwilliger bij Biblionef Nederland, die is meegereisd heeft gekeken naar digitale mogelijkheden. “We hebben in elk geval een eerste stap gezet door een website op te zetten voor Biblionef Suriname. Er moet op basis van behoefte gekeken worden om eventueel een digitale bibliotheek op te zetten of een applicatie te bouwen die interactief lezen stimuleert bij kinderen.”

Aanwezige instanties bij de presentatie van de samenwerking zoals het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en Nationale Stichting Kinderboeken Festival (KBF) mochten aanbevelingen doen. “Wij missen vooral dat Surinaamse boeken toegankelijker worden gemaakt voor de kinderen. Boeken waar ze zich zelf in kunnen herkennen, maar dat kost veel geld. Het is niet dat de kinderen niet willen lezen, maar als zij zichzelf niet in een boek kunnen herkennen dan lezen zij het niet”, vertelt een vertegenwoordiger van KBF.

 

Tanja Fonkel, afgevaardigde van het marrondorp Djen Djen Ston wil weten hoe Biblionef kan helpen een dorpsbibliotheek op te zetten. “We hebben al Surinaamse kinderboeken gekocht”, vertelt ze. Het opzetten van een dorpsbibliotheek is een initiatief van de bewoners van het dorp.

Ze hopen dat door lezen te stimuleren de slechte school prestaties zullen verbeteren. “Omdat er overwegend Saramaccaans wordt gesproken, zijn bepaalde begrippen niet zo gemakkelijk voor de kinderen en verwacht wordt dat dit met lezen kan veranderen. Het dorp heeft naast (meer) boeken ook behoefte aan boekenkasten.

[uit de Ware Tijd, 04/02/2019]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter