blog | werkgroep caraïbische letteren

Bestuurswissel Stichting voor Surinaamse Genealogie

Na drie jaar bestuur, vijf goed bezochte Konmakandra’s, plus diverse voorlichtingsbijeenkomsten en tentoonstellingen, heeft de Stichting voor Surinaamse Genealogie het tijd gevonden het bestuurlijke stokje over te dragen. Er zijn enkele donateurs bereid gevonden toe te treden tot het bestuur, te weten Carina Klaren, Bert Reinders en Sjoerd Meijer.slavenregister

Het besturen van de Stichting vergt echter tenminste 5-7 personen en het bestuur roept alsnog donateurs op om zich te melden om het bestuur te versterken. (U kunt eenvoudig een e-mail bericht sturen aan: info@stisurgen.nl met als onderwerp: Kandidaat Bestuur.)
Er hebben zich de afgelopen jaren nieuwe donateurs aangemeld en het bestuur hoopt die stijgende lijn vast te kunnen houden. De Stichting is financieel gezond en ondanks het verlies van één grote sponsor in 2014, is er toch €43,000 aan nieuwe subsidies binnengekomen, waarvan €3,000 voor het verbeteren van de website en €40,000 voor het digitaliseren en indexeren van de Surinaamse slavenregisters. Deze laatste subsidie is niet vrij besteedbaar, maar komt ten goede aan een groot project waar uiteindelijk alle donateurs en andere onderzoekers baat van hebben.

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter