blog | werkgroep caraïbische letteren

Bestel snel nog kaarten voor de Caraïbische Letterendag!

Life writing performance /talkshow
12 Woordkunstenaars over 40 jaar Suriname en de relatie Nederland-Suriname

Wie de zesde Caraïbische Letterendag wil bijwonen, moet snel zijn met kaarten bestellen. A.s. zaterdag 24 oktober 2015 vindt de  Letterendag plaats vanaf 19.00 uur precies in de grote lichthal van het Koninklijk Instituut voor de Tropen. Maar liefst 14 gasten zullen hun opwachting maken: Thea Doelwijt, Stephan Sanders, Robert Vuijsje, Maaike Meijer, Sharda Ganga e.v.a. Reserveer snel nog kaarten op Werkgroepcarlet@gmail.com. (Bij de vorige Letterendag moesten tientallen mensen teleurgesteld worden!)

suriname nederland

 

De Letterendag vindt plaats binnen de grote manifestatie Suriname-Nederland, veertig jaar later. Gedurende de avond vinden vier tafelgesprekken plaats, telkens met drie gasten; gespreksleiders zijn Tanja Fraai en Michiel van Kempen. Als focus voor elke periode van tien jaar wordt een schrijver genomen die beeldbepalend is geweest voor die tien jaar, maar het gesprek gaat natuurlijk niet alleen over die ene schrijver. Welke ontwikkelingen deden zich voor? Wat was er spraakmakend? Wat ging er mis? Wat schoot vooruit?
De verschillende sessies worden afgewisseld met beeld en geluid en met gezongen gedichten door Denise Jannah, begeleid op gitaar door Wolf Martini.

 

Denise Jannah

Denise Jannah zingt teksten van Surinaamse dichters

 

1975-1985: Thea Doelwijt
Gasten:
Thea Doelwijt, toneel- en cabaretschrijfster, over de Surinaamse coup, het cabaret en het Doe-theater
Nop Maas (biograaf van Gerard Reve) over het controversiële gedicht “Voor eigen erf” van Gerard Reve
Mike Ho Sam Sooi, acteur en filmproducent, over theater en film

 

Astrid Roemer

Astrid Roemer staat samen met Edgar Cairo centraal in het tweede blok

 

 

1985-1995: Edgar Cairo & Astrid Roemer
Gasten:
Arthur Cairo, broer van Edgar Cairo, spreekt over zijn altijd opzien barende broer en draagt voor uit diens werk
Maaike Meijer, feministe van het eerste uur, literatuurwetenschapper en hoogleraar, over de vrouwenbeweging en het zwarte boegbeeld Astrid Roemer
Sharda Ganga, theaterregisseur en columniste, overgekomen uit Suriname, over haar opvoeringen van het toneel van Edgar Cairo

 

Sharda Ganga

Regisseuse Sharda Ganga is overgekomen uit Suriname om te spreken over haar spraakmakende opvoeringen van het werk van Edgar Cairo

 

 

Pauze

 

1995-2005: Anil Ramdas
Gasten:
Pieter Hilhorst, publicist, oud-wethouder van Amsterdam, politicus en producent
Stephan Sanders, columnist en auteur over een boek over Anil Ramdas
Rabin Baldewsingh, dichter, prozaschrijver en loco-burgemeester van Den Haag, over de emancipatie van de hindostanen

 

2005-2015: Robert Vuijsje
Gasten:
Robert Vuijsje, schrijver over het oproer rond zijn boek Alleen maar nette mensen
Manousha Zeegelaar-Breeveld over het migrantentheater in de 21ste eeuw
Hans Hylkema, cineast (Oeroeg, Kid Dynamite enz.) over de verfilming van Indische en Caraïbische literatuur

 

Manoushka Zeegelaar Breeveld

Manoushka Zeegelaar Breeveld over theater en film in de 21ste eeuw

Locatie: Grote centrale hal (Lichthal) van het Koninklijk Instituut voor de Tropen
Mauritskade 63
1092 AD Amsterdam
Datum: zaterdag 24 oktober 2015, KIT, 18.30 (inloop), 19.00 begin, 20.15-20.45 pauze, 22.00 einde, 23.00 KIT sluit
Toegang: 12,50 plus toeslag voor de avond 7,50
Hiervoor heeft u toegang tot het museum, tot de avond en u krijgt ook nog een prachtig ingebonden boek!
Mensen met een Museumjaarkaart betalen enkel de toeslag voor de avond. Dit geldt ook voor hen die ‘s middags het filmretrospectief in het museum hebben bijgewoond.

Reserveren via Werkgroepcarlet@gmail.com

40 jaar

 

logo_CL2

5 comments to “Bestel snel nog kaarten voor de Caraïbische Letterendag!”

 • nice, trots op jullie

 • My comment, ik ben zeer trots

 • Reactie van mijn bezoek aande letteren dag.
  Ik heb de Letterendag van 24 oktober in het Tropenmuseum te Amsterdam bezocht en wil daarover het volgende kwijt.
  Ik was zeer verheugd om Thea Doelwijt, Sharda Ganga, Stephan Sanders en negen andere genodigden in een tafelgesprek te zien en zelfs een passage van de komende film over Astrid Roemer te mogen zien. Verder vond ik het optreden van de wederom prachtig geklede Denise Jannah inhoudelijk mooi passen bij de literaire sfeer. De avond was goed georganiseerd en goed bezocht. Toch heb ik een aantal opmerkingen. Achteraf gezien begrijp ik het doel van die avond niet echt. Er werden over een periode van 40 jaar sedert 1975 een aantal in Nederland wonende schrijvers belicht die bepalend waren voor bepaalde perioden. Daarbij viel me op dat het allemaal in Nederland landelijk bekend geworden schrijvers zijn geweest als bijvoorbeeld Edgar Cairo en Anil Ramdas. Er is nauwelijks stil gestaan bij schrijvers die misschien minder populariteit oogsten maar weldegelijk ook een literaire boodschap hadden. Bijvoorbeeld Chitra Gajadin. Verder werd totaal voorbijgelopen aan de grote impact in die periode van in Suriname woonachtige schrijvers als Shrinivasie en met name toen Dobru. En miste het programma vooral diepgang. Het bleef al te vaak hangen bij oppervlakkige beschrijvingen van de karakters van de belichtte personen zelf. De door de organisatie vooruitgestelde vragen ” Welke ontwikkelingen deden zich voor? Wat was er spraakmakend? Wat ging er mis? Wat schoot vooruit?” waren duidelijk onderbelicht. En ik vond ook dat er in een blok te veel aandacht aan Gerard Reve werd besteed. Ten slotte vind ik de conclusie van gespreksleider Michiel Van Kempen dat er sinds Roemer en Cairo geen grote Surinaamse schrijvers meer zijn eigenlijk onzin. Het ligt eraan hoe je kijkt. Er is bijzonder veel gaande onder Surinamers, met name de jongere generatie: Het openlijke verzet tegen zwarte Piet en andere vormen van racisme bijvoorbeeld. Rap en hiphop poezie, blacktheater, Black Women festivals. Het heeft alles met literatuur en spoken word te maken, want schrijvers schrijven niet zelden over de maatschappij en de maatschappij is veranderd, we leven in een andere tijd. We hebben internet en facebook. Een Edgar Cairo figuur van toen werkt nu niet meer. Tafelgast Manouska Zeegelaar heeft als enige iets in die richting aangegeven. Aan de overige genodigde gasten heeft het niet gelegen. Die waren, wat mij aangaat de redding van de avond. Ik hoop dat in de toekomst wordt afgerekend met de gezellige ons kent ons sfeer en gedurfd wordt echt inhoud te geven aan zo een belangrijke avond. Aangezien er geen mogelijkheid bestond voor het publiek om inhoudelijk te reageren of vragen te stellen heb ik gekozen voor bovenstaande reactie, waarvoor dank!
  Brasa, drs. Ronald Snijders

 • Van De Regen Naar De Zon
  Lyrics Typhoon

  Weet jij
  Wat ik heb gezien
  Zo veel gezichten, zo veel plekken, zo veel verdiend
  Huizen zijn verwarmd
  Grachten zijn verlicht
  Wij kijken naar morgen, altijd wat nieuws in ‘t zicht

  Van de regen naar de zon
  Van de hemel tot de grond
  Van de regels naar de waarde
  Voor de schepen, voor het water
  Van de regen naar de zon en andersom

  Zo mooi, zo fris, zo schoon
  Zo ook precies het tegenovergestelde
  Het land waar ik woon vecht voor een bestaan en liefheb
  Waar alles duurder wordt maar ook weer ondersteund wordt als ik niets heb
  Ons land, zo klein in de wereld, ook grenzen vervagen, macht over gedragen
  Nederland is niet meer het centrum van de wereld
  Maar de wereld heeft ons nodig en wij haar
  Land van verbonden en afspraken, allianties, aktes, regels, verdragen
  Groot in het voorlopen en strategie
  Plek voor vrijheid zoekers, mentaal en fysiek
  Joden, Hugenoten, Moslims, filosofen
  Oorlogsslachtoffers die aankomen per boot
  Surinamers, Anti’s, Turken, Marokannen, Indo’s en Polen: het geeft ons kleur, het maakt ons groter

  Wie zijn wij en waar staan we?
  De grote vraag maakte van handelaren wereldveroveraars
  De ontdekking van de houtzaagmolen voor de scheepvaart maakte ons koning te water
  Voor het graan, voor de specerijen
  Pakhuizen vol, grachtenpanden, rederijen
  We zagen zo veel, zijn zo groot maar als het kantelt, zien we massamoord, apartheid, slavernij en de slavenhandel
  Zonder donker kan het licht zichzelf niet kennen
  Vandaar de onwetendheid rond 5 december
  De wereld draait door
  We deinen mee, houden vast
  Verandering is confronterend
  Ik ervaar het elke dag
  Mijn land
  En mijn haven
  Zelfs de wind zorgt hier voor korting op stormachtige dagen
  Wij wordt bepaald door waar we gaan, niet waar we waren
  Houd de macht bij het volk en laat de angst varen

  Van de regen naar de zon
  Van de hemel tot de grond
  Van de regels naar de waarde
  Voor de schepen, voor het water
  Van de regen naar de zon

 • .

Your comment please...

 • RSS
 • Facebook
 • Twitter