blog | werkgroep caraïbische letteren

Bestaat er een toekomst voor de Sarnámi literatuur?

Bestaat er een toekomst voor literatuur geschreven in het Sarnámi, de taal van de Surinaamse hindostanen? Op deze vraag zal prof. Michiel van Kempen a.s. vrijdag ingaan tijdens het Amsterdamse colloquium Verrassing! Een letterkundig colloquium over de voormalige Nederlandse koloniën (volledige programma, klik hier).

 

Deze voordracht was aanvankelijk niet voorzien voor het colloquium, dat is georganiseerd bij het 12 1/2-jarig bestaan van de leerstoel Nederlands-Caraïbische Letteren aan de Universiteit van Amsterdam. Door het wegens ziekte wegvallen van een der sprekers, is Van Kempens voordracht alsnog op het programma gezet. Hij had de tekst juist afgerond voor een nieuwe bundel over de Sárnami taal en cultuur die zal worden gepubliceerd door de Haagse uitgeverij Surinen. Van Kempen zal ingaan op de verschillende teksten die tot de Sarnámi literatuur worden gerekend, o.m. het werk van Jit Narain en Rabin Baldewsingh, de roman Vervoering van Shanti Singh, en zal de toekomstperspectieven voor het Sarnámi als literaire taal bespreken.

Tijdens het colloquium spreken twintig literatuurwetenschappers uit binnen- en buitenland, houdt schrijver J.Z. Herrenberg de feestrede en wordt een nieuw boek van Albert Helman ten doop gehouden.

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter