blog | werkgroep caraïbische letteren

Bescherming oraal cultureel erfgoed

Het Surinaamse directoraat Cultuur is momenteel bezig met consultaties in verband met de wijziging van de de Wet van 7 februari 1952 houdende bepalingen tot behoud van voorwerpen welke historische, culturele en wetenschappelijke waarde hebben (G.B. 1952 no. 14). Hiervoor kan contact gemaakt worden met dhr. J. Roozer (johan-roozer@hotmail.com). De wet is achterhaald en biedt onvoldoende bescherming voor nationale culturele erfstukken. Op literair gebied kunnen wij denken aan antieke manuscripten, maar meer nog aan ons oraal cultureel erfgoed. Het is belangrijk dat een wettelijke kader geschapen wordt, waardoor eventuele commerciële exploitatie van dit erfgoed altijd in samenspraak en ten gunste van de erfgoeddragers is.

prikol2

Cultureel erfgoed

on 11.10.2014 at 20:22
Tags: / /

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter