blog | werkgroep caraïbische letteren
0
 

Behoud gamelan focus 129e herdenking Javaanse Immigratie

Met de gedachte om niet alleen te behouden, maar ook verder te ontwikkelen, heeft de Vereniging Herdenking Javaanse Immigratie (VHJI) het Nationale Gamelan Platform geproclameerd. Met het platform hoopt de vereniging niet alleen bij te dragen dat dit onderdeel van de Javaanse cultuur behouden blijft, maar ook dat het op de lijst van Nationale Cultuur Erfgoed terecht komt.

 

De Vereniging Herdenking Javaanse Immigratie heeft het Nationale Gamelan Platform geproclameerd. Dit ter behoud van de cultuur. (Foto: VHJI)

De proclamatie van het platform is gedaan op de 129e Herdenkingsdag van de Javaanse Immigratie. Matur Kesuwun van de VHJI merkte op dat de vereniging begonnen is met het behouden van cultuuruitingen, tradities, normen en waarden, waarna zij zich vorig jaar hebben gericht op voornamelijk jonge/startende ondernemers. Die groep is vorig jaar geïntroduceerd in de VHJI Entrepreneursbeurs. Het geeft een platform aan jonge/startende ondernemers om hun diensten en producten tentoon te stellen. Dit jaar is gekozen voor het huizenbouwproject, waarbij de VHJI samenwerkt met de Trustbank Amanah.

In Sana Budaya heeft de trekker van het platform, Don Tosendjojo een overeenkomst gesloten met gamelan-groepen die hebben toegezegd dat zij zullen meewerken aan het behoud van de gamelan als Surinaams-Javaans erfgoed. Hij hoopt dat jongeren bij de in hun buurt aanwezige groepen les zullen gaan volgen. Tosendjojo merkte op dat velen zich er niet van bewust zijn dat de Surinaamse gamelan uniek is.

De verenigingen in het Nationaal Platform voor Behoud van de Surinaams-Javaanse gamelan zullen gezamenlijk een actieplan opstellen om uitvoering te geven aan de doelstellingen. Er zullen ook acties worden ondernomen om de kennis van en over de Surinaamse gamelan over te dragen via formele alsook informele educatie.

[uit Starnieuws, 10 augustus 2019]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter