blog | werkgroep caraïbische letteren

Baldewsingh aangehouden; aangifte beledigen staatshoofd

Satis Baldewsingh, radiopresentator bij Radio 9 is aangehouden door de politie van De Nieuwe Grond. Hij is overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten. Politiewoordvoerder, hoofdinspecteur Humphrey Naarden, zegt aan Starnieuws dat er aangifte tegen hem is gedaan voor beledigen van het staatshoofd. De aangifte is gedaan bij de afdeling Centrum. 

Satis Baldewsingh in de studie van Radio 9

Naarden zegt dat Baldewsingh zich heeft aangemeld bij de politie van De Nieuwe Grond. Na contact met de stadspolitie commissaris is hij aangehouden. Op zijn Facebook pagina heeft Baldewsingh verschillende bedreigingen en beledigingen geuit. Hij poseerde eveneens met een five shooter. “Bouterse ik kom er aan, wees bang voor je zoon“, staat er op zijn Facebook-pagina. 
Naarden zegt dat beledigen van het staatshoofd strafbaar is. De zaken worden nu onderzocht. Het is nog niet duidelijk of Baldewsingh in verzekering is gesteld. 

[van Starnieuws, 27 januari 2020]

Baldewsingh in verzekering gesteld na verhoor

Programmamaker Satis Baldewsingh is na overleg met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld maandag. Dit op basis van artikelen 152, 153 en 345 van het Wetboek van Strafrecht. Er is aangifte tegen hem gedaan voor belediging en bedreiging van het staatshoofd. Voor opzettelijke belediging van het staatshoofd is er een gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaar of een geldboete. 

foto
Statis Baldewsingh heeft in een video op zijn Faceboek-pagina uitgehaald naar president Desi Bouterse.

Baldewsingh heeft op zijn Faceboekpagina een video gepubliceerd waarin hij flink uithaalt naar president Desi Bouterse en zijn gezin. Nadat bleek dat de politie naar hem op zoek was, heeft hij zich maandag aangemeld. Na verhoor is hij in verzekering gesteld, bevestigt politiewoordvoerder Humphrey Naarden tegenover Starnieuws. Baldewsingh is aangehouden op basis van ‘muilkorfwetten’ die dateren uit de koloniale tijd. Al decennialang wordt door onder andere de Surinaamse Vereniging van Journalisten aangedrongen bij de regering om deze wetsartikelen te schrappen. De ‘muilkorfwetten’ golden indertijd voor een (ceremonieel) staatshoofd. 
De programmamaker verzorgt programma’s op Radio 9. Directeur/eigenaar Kenneth Rambali om een reactie gevraagd, zegt aan Starnieuws dat hij op 22 januari kennisgenomen heeft van de gewraakte video en andere berichten op de Facebookpagina van Baldewsingh. Hij vindt ook dat deze zaken de fatsoensnormen niet kunnen passeren. De media-eigenaar heeft de programmamaker ook via een Whatsapp-bericht hierop gewezen. 
Rambali vindt dat het gedrag van Baldewsingh, die zendtijd heeft op de radio, een persoon en een radio-presentator onwaardig is. Het schaadt het imago van zijn bedrijf. Daarom heeft Rambali besloten het programma van Baldewsingh per 23 januari ‘on hold’ te zetten. Hij heeft hem opgeroepen voor een gesprek, maar heeft vanaf toen niks meer van hem vernomen. Via de media begreep de ondernemer dat Baldewsingh is aangehouden. “Radio 9 is niet aansprakelijk  voor uitspraken en of handelingen gedaan door Satis Baldewsingh,” benadrukt Rambali. Hij gaat ook niet meer verder met de programmamaker, ongeacht de afloop van deze zaak. 

Naast belediging van het staatshoofd of waarnemend staatshoofd (artikel 152), is de aanhouding van Baldewsingh ook op basis van artikel 153 en 345. In artikel 153 staat: ‘Hij die een geschrift of afbeelding, waarin een belediging voorkomt voor het staatshoofd of het waarnemend staatshoofd, verspreidt, openlijk ten toon stelt of aanslaat of, om verspreid, openlijk tentoongesteld of aangeslagen te worden, in voorraad heeft, wordt, indien hij weet of ernstige reden heeft om te vermoeden, dat in het geschrift of de afbeelding zodanige belediging voorkomt, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van ten hoogste drie honderd gulden. Met dezelfde straf wordt gestraft hij die, met gelijke wetenschap of een gelijke reden tot vermoeden, de inhoud van een zodanig geschrift openlijk ten gehore brengt. Indien de schuldige een van de misdrijven omschreven in dit artikel, in zijn beroep begaat en er, tijdens het plegen van het misdrijf, nog geen twee jaren zijn verlopen, sedert een vroegere veroordeling van de schuldige wegens een van deze misdrijven onherroepelijk is geworden, kan hij van de uitoefening van dat beroep worden ontzet.’

Artikel 345: ‘Bedreiging met openlijk geweld met verenigde krachten tegen personen of goederen, met enig misdrijf waardoor de algemene veiligheid van personen of goederen in gevaar wordt gebracht, met verkrachting, met feitelijke aanranding van de eerbaarheid, met enig misdrijf tegen het leven gericht, met zware mishandeling of met brandstichting, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren. Indien deze bedreiging schriftelijk en onder een bepaalde voorwaarde geschiedt, wordt zij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren.’

[van Starnieuws, 28 januari 2020]


Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter