blog | werkgroep caraïbische letteren

Avalon University Curaçao biedt Suriname medische studie aan

door Raoul Lith
Studenten die door beperkte inschrijving niet kunnen studeren op de Medische Faculteit van de Anton de Kom Universiteit, hebben een alternatief. Zij kunnen zich aanmelden bij de Avalon University School of Medicine op Curaçao. De clinical director Roy Heerenveen zegt dat Suriname een basis kan vormen om studenten aan te trekken die uitgeloot zijn. Dit is een van de weinige medische scholen in het Caribisch Gebied, die is opgericht en wordt gedraaid door artsen opgeleid in Verenigde Staten (VS).Op de Medische Faculteit van Suriname is de studie toegankelijk voor veertig studenten per jaar. “Daarvan worden twintig toegelaten met de beste cijfers en die anderen worden dan geselecteerd door loting”, legt Humphrey Schurman uit. Schurman Advocaten is vertegenwoordiger van Avalon University in Suriname. Voor studenten is het vaak demotiverend of werkt het frustrerend als ze niet vallen binnen het aantal vastgestelde toelatingen. Schurman geeft aan dat de mogelijkheid bestaat om zich in te schrijven op de Avalon University en vervolgens de studie af te ronden aan de Ohio Universiteit in de VS. Volgens Schurman kunnen afgestudeerden met een bul van deze universiteit praktisch in alle landen het medische beroep uitoefenen.

 
Vruchtbare gesprekken 
Een andere optie is dat ook in Nederland deze opleiding gedaan kan worden. “In Nederland is er ook maar een bepaald aantal studenten dat wordt toegelaten tot de universiteit”, zegt Schurman. Hij vindt het jammer dat veel studenten noodgedwongen gaan kiezen voor een andere opleiding of ze doen niets. Van Suriname naar Cuba is ook een andere mogelijkheid om verder te studeren.Heerenveen zegt dat er de afgelopen week veel vruchtvolle besprekingen zijn gevoerd. Op het gebied van onderwijs en geneeskunde zijn met verschillende mensen en instanties in Suriname gesprekken gevoerd. Hij geeft aan dat er heel gauw weer delegatie zal komen voor de verdere stappen die gezet zullen worden. “We willen de ouders persoonlijk antwoord geven als ze vragen op ons gaan aanvuren. Het gaat om de tweede mogelijkheid die we aanbieden”, legt Heerenveen uit.

[van Starnieuws, 8 augustus 2013]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter