blog | werkgroep caraïbische letteren

Autonomie en ontwikkeling in een dushi tera respetá

door Glenn Sankatsing
Aruba heeft een punt in zijn geschiedenis bereikt waarop het overleven als land en als samenleving op het spel staat. Een poreus politiek systeem dat veel ruimte laat voor persoonlijke agenda’s, een economie die rust op een kwetsbare pijler, een disfunctioneel onderwijssysteem dat een taalbarrière opwerpt voor kennisoverdracht, een verdeeld en gepolariseerd volk en een uitgavenpatroon dat een veelvoud van de inkomsten is, hebben de veerkracht van de samenleving verzwakt, de weerbaarheid tegen calamiteiten verminderd en de ontwikkelingskansen ondermijnd.

Het leven heeft de afgelopen decennia zijn normale loop genomen, omdat de gestage achteruitgang onzichtbaar kon worden ge-maakt door een kunstmatige welvaart die gefinancierd werd door een schuld die nu in de miljarden loopt en als een zware last drukt op de samenleving.

Lees de hele beschouwing in pdf, 18 augustus 2020; hier te downloaden

Aruba in opbouw – foto Aart G. Broek
on 22.08.2020 at 14:35
Tags:

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter