blog | werkgroep caraïbische letteren

‘Astrid Roemer moet Prijs der Nederlandse Letteren niet krijgen’

Onderteken deze petitie

De Surinaamse schrijfster Astrid Roemer is in opspraak omdat ze het opneemt voor Desi Bouterse in de zaak over de Decembermoorden, enkele maanden voor zij de Prijs der Nederlandse Letteren krijgt.

Het Comité Herdenking Slachtoffers Suriname is verbijsterd, en roept de Nederlandse Taalunie op “openlijk stelling te nemen tegen de anti-democratische en anti-rechtsstatelijke uitlatingen” van Roemer.

Klik hier door naar de pagina om te ondertekenen.

Astridh Roemer: En dat om een standpunt. En dat om een geldprijs…..
[…]

Nicole Van Proosdij: Dit loopt helemaal uit de hand!

Astridh Roemer: Bij jou zeker. Niets loopt bij mij uit de hand… […]

Astridh Roemer. […] Ik scheld niet. Ik geef antwoord op scheldkanonnades tegen mij als auteur publicist en ik ga niet omfloerst doen zoals degenen die zijn begonnen mij aan te vallen… O neen… duidelijk meteen letterlijk onder de gordel. Zij kleineren mij en ik noem hen lultrutten en hun argumenten kaaskoppenlogica en een enkele lultrut verzoek ik een goed boek te gaan schrijven en een andere die dat niet kan raad ik aan om eens lekker te gaan diepvrijen. IK BEN ZO SLECHT IN ECHT SCHELDEN…

Mi Dyna: Bereidt u voor op nog meer commotie naar de uitreiking toe. De Vlaamse pers heeft al een eerste voorzet gedaan; Uw onvergetelijke moed wordt hierin onderkend.
uit: Marc Reynebeau, ‘Voor Astrid Roemer is ex-dictator Bouterse nog de kwaadste niet’, De Standaard, [9 augustus 2021].
Roemer woonde sinds 1966 in Nederland, zocht na drie decennia van groeiend onbehagen afzondering in Edinburgh, op het eiland Skye en in Gent, en sinds kort woont ze in de Surinaamse hoofdstad Paramaribo. Over de lastige zoektocht naar een ‘thuis’, schreef ze pas nog in deze krant (De Standaard, 31 juli). Het multiculturele Suriname is het product van de Nederlandse kolonisering en is nog altijd toe aan wat Roemer in haar roman Lijken op liefde (1997), het tweede deel van de trilogie, omschrijft als een zuivering van de oude koloniale geschiedenis, van ‘het kwaad dat was gezaaid, gegroeid, geoogst in de eeuw van de slavernij’.
Lot in eigen handen
Voor Roemer is Bouterse in die dekolonisering een symbool, ook vanwege de tegenstand waarop hij in Nederland altijd stuitte. De Nederlandse reactie op de eigen koers die Bouterse ging varen, wat verder over die koers ook te denken viel, ervoer ze als neokolonialistische arrogantie, zeker in het gebruik van machtsmiddelen als de boycot. Als Nederland Suriname als sanctie de beloofde ontwikkelingsgelden ontzegde, zo valt te begrijpen uit de columns die ze bundelde in Oost West Holland Best (1989), dan moest Suriname dat opvatten als een kans om het lot dan maar zonder die miljoenen in eigen handen te nemen.
Nieuw is wat Roemer nu in opspraak brengt dus niet. ‘Bouterse heeft onze geschiedenis in een nieuwe koers gedwongen en een nieuwe toekomst geforceerd voor Surinamers’, zei Roemer vorig jaar al. ‘Dat is onvergetelijk moedig.’ Het mag dus niet verrassen dat ze er nu aan toevoegt: ‘Onze gemeenschap heeft Bouterse hard nodig gehad om zelfbewuster te worden. Merci Man.’ Roemer ziet dat als een historische verdienste, wat voor haar ook nu nog meetelt.

Astridh Roemer: in PARAMARIBO raap ik op wat is blijven liggen. GIJZEL mij niet vanwege een prestigieuze LITERAIRE PRIJS alsjeblieft LAAT ME…

ontleend aan de Facebookpagina van Astridh Roemer, 8 en 9 augustus 2021.

3 comments to “‘Astrid Roemer moet Prijs der Nederlandse Letteren niet krijgen’”

 • Het Comité Herdenking Slachtoffers Suriname en met name Gerard Spong en Lilian Gonçalves-Ho Kang You, moet zich schamen. Als een stel wolven vallen ze Astrid Roemer aan, omdat die naar zeggen “antidemocratische en anti-rechtsstatelijke uitlatingen” heeft gedaan.

  Naar mijn weten hebben deze rechtsgeleerden nooit de antidemocratische en anti-rechtsstatelijke imperialistische handelingen van Nederland, die Desi Bouterse in 1980 aan de macht brachten en dus ook het bloed van de december moorden aan hun handen hebben aan de kaak gesteld.

  Het is niet alleen intellectuele oneerlijkheid maar ook hypocriet om een haat campagne tegen een individu te beginnen terwijl men geniet van de privileges van het dictatoriaal antidemocratisch regime Nederland.

  Antidemocratische communisten/fascisten staan altijd op de eerste rij om mensen de mond te snoeren. Remember, Pim Fortuyn werd ook vermoord omdat hij naar zeggen antidemocratische en anti-rechtsstatelijke uitlatingen had gedaan.

  “Loquendi Libertatem Custodiamus”….I may not like what you have to say, but I will defend your right to say it anyway….dat is democratisch.

  • @ Lisette Muntslag / Een kleinigheidje (?): Astrid Roemer wordt het recht niet ontnomen om zich uit te spreken over Bouterse, om hem te verdedigen, om hem op te hemelen; zij wordt niet opgepakt, laat staan gemarteld en vervolgens gedood – zoals de 15 mannen die zich kritisch uitlieten over Bouterse cum suis en in de nacht van 8 op 9 december vanwege ‘tegenspraak’ het leven lieten.
   Astrid mag tegenspraak leveren zoveel zij wenst – er wordt haar niets in de weg gelegd om ‘dwarsligger’ te zijn met haar uitspraken. De vraag is echter wel of wat Astrid te berde brengt op Facebook een motiverende ondersteuning is van het toekennen van een belangwekkende prijs voor haar literaire werk.
   Menigeen is de mening toegedaan dat haar uitspraken op Facebook de waardering die de prijs kenbaar maakt, ondermijnt. Haar literaire werk lijkt een vlag op een strontschuit te zijn, zo meent menigeen. Dat mag gedacht en uitgesproken worden. Daar mag ook naar gehandeld worden in een bestel als dat in het moederland door de prijs niet uit te reiken.
   Inderdaad, dat contrasteert met wat een aangelegenheid van dekolonisatie heet te zijn in de voormalige kolonie: het doden van dwarsliggers.
   Het (mond)dood maken van dwarsliggers lijkt mij vooral een koloniaal handelen.

   • @Aart G. Broek

    Astrid Roemer en Bouterse zijn naar mijn mening twee pionnen in het antikoloniaal Marxistisch experiment. Bouterse is met hulp van PVDA-Nederland aan de macht gekomen. De decembermoorden was het gevolg van een ‘geschoolde elite’ coup tegen Bouterse gesteund door PVDA- Nederland. Dezelfde partij die de frauduleuze antidemocratische en anti-rechtsstatelijke onafhankelijkheid van Suriname in samenwerking met de corrupte politieke elite heeft doorgedrukt en dus ook medeverantwoordelijk is voor 7 op 8 december 1982.

    De dictatuur van de Marxistische politieke elite heeft een heleboel mensen ontheemd en in de handen van de onmenselijkheid en Marxistische dictatuur van Nederland geduwd, maar daar kraait geen haan naar. De mensen die met de vinger naar Astrid Roemer wijzen krijgen allemaal hun privileges van de neokoloniale Marxistische imperialisten. Alle schuld in de schoenen van Bouterse is dus hypocrisie. Het gekibbel tussen de politieke elite en vooral de Afro-krabben mentaliteit brengt heel mooi de apartheid in beeld.

Your comment please...

 • RSS
 • Facebook
 • Twitter