blog | werkgroep caraïbische letteren

Astrid Essed protesteert tegen kunstaankoop Amsterdam Zuidoost

Centrum Beeldende Kunst Zuidoost is een instelling voor actuele beeldende kunst die sinds 1986 in Amsterdam Zuidoost actief is. Na haar start als Artoteek met een aanvankelijk centraal geregelde collectieopbouw heeft de instelling een steeds bredere functie gekregen. Naast educatie, tentoonstellingen en projecten is de kunstuitleen van CBK Zuidoost nu een van de instrumenten die de instelling inzet om een breed publiek in aanraking te brengen met hedendaagse beeldende kunst.
De kunstuitleen staat voor een aanbod van hoogwaardig kwalitatieve kunst met een esthetische inslag. Dat hoeft niet altijd gemakkelijk toegankelijke kunst te zijn. Hoewel vraaggericht collectioneren voor CBK Zuidoost van groot belang is, is het een uitdaging niet a priori mee te gaan met de (eerste) wens van de consument. In dit spanningsveld tussen vraag en aanbod vindt de collectieopbouw plaats.

Inhoudelijke uitgangspunten bij de collectieopbouw van de kunstuitleen zijn:
1. artistieke kwaliteit, af te meten aan zeggingskracht, authenticiteit en ambachtelijkheid
2. werk van jonge kunstenaars
3. diversiteit in techniek en formaat, gerelateerd aan het totaal van de collectie
4. interculturaliteit: naast aandacht voor kunst die wortelt in de canon van de westerse kunstgeschiedenis wordt actief gezocht naar werken die andere vormen van beeldtradities uitdragen

Daarnaast spelen bedrijfsmatige gegevens een rol bij het aankopen: van welk soort werk populair is bij de klanten tot het aantal werken dat moet worden aangekocht om geen negatieve collectiegroei te krijgen en de onderscheidende waarde van de collectie ten opzichte van andere kunstuitlenen.

Volledige tekst van dit bericht op My first Art collection, klik hier

Reactie van Astrid Essed:

Beoordeling mevr Brinkman onprofessioneel

Geachte Redactie en lezers,

Naar mijn mening als beeldend kunstenares [schilder] is de beoordeling van althans mijn werk door Mevrouw Brinkman op onprofessionele wijze geschied.
Nog afgezien van haar ontoegankelijkheid [heb pas contact gekregen na zeker 3 herinneringsmails] is mijn ervaring, dat zij niet alleen een zeer snel oordeel velt over het [op fotocollectie] meegebrachte werk, maar bovendien geen criteria voor haar beoordeling meegeeft
Dit acht ik hoogst onprofessioneel.
Bovendien heb ik wel door haar aangekocht werk aangetroffen, dat kwalitatief minder is dan de mijne, die is geweigerd.
Mijn mening wordt door andere kunstkenners gedeeld.
In de kunstwereld zal ik echt mijn weg wel vinden, maar ik vind het betreurenswaardig, dat wellicht andere talentvolle kunstenaars door dergelijke oordelen kunnen worden ontmoedigd.
Vriendelijke groeten
Astrid Essed

1 comment to “Astrid Essed protesteert tegen kunstaankoop Amsterdam Zuidoost”

  • Sorry Astrid, ik vind jouw werk ook van mindere kwaliteit. Helaas voor jou. Jammer dat je zo afgeeft en dat je andere werken minder van kwaliteit vind. Dat is jouw mening.

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter