blog | werkgroep caraïbische letteren

Arubaanse dichter Nicolaas met voordracht voor het Comité 4 en 5 mei Amsterdam-Zuidoost

Met de viering van Bevrijdingsdag op 5 mei, organiseert het Comité 4 en 5 mei Amsterdam ZO een bijeenkomst om de verzetstrijders tijdens WO-II te vereren. Op deze dag die een eerbetoon is aan alle verzetstrijders tijdens de oorlog, zoals George Maduro en Boy Ecury, zal dichter Quito Nicolaas het gedicht ‘Een verloren zoon’  voordragen. Dit historisch gedicht is opgedragen aan de Arubaanse verzetstrijder Boy Ecury en allen die hun leven met de dood moesten bekopen. Met zijn voordracht zal de legendarische dichter aandacht schenken aan een bladzijde uit de geschiedenis van het Koninkrijk die niet in de vergetelheid mag raken. En tevens om de fakkel van vrede en vrijheid door te geven aan de milleniumgeneratie.

Het gedicht schreef Nicolaas op een 4e mei in de jaren ’90. De herdenking van de slachtoffers die via de tv werd uitgezonden maakte een behoorlijke indruk en bewoog hem om dit gedicht te schrijven. In die tijd had hij reeds het boek Boy Ecury, een Antilliaanse jongen in het verzet van Ted Schouten gelezen en was hij bekend met het studentenleven van Boy. Het duurde niet lang of hij de eerste beelden kreeg die in poëtische woorden vertaald moesten worden. In elke strofe weerspiegelt de versregels een levensfase: kind – jeugd – student – volwassen – overledene. Het gedicht kent ook een surrealistisch element in de tweede strofe, juist om het handelen van de bezetters te benadrukken.

1e strofe:

Langs kelderluiken/

marcheerden hoge laarzen/

tussen gestreepte pyama’s/

die sneden door de waterplas/

van geplenste regendruppels/

Het gedicht dat de titel Een verloren zoon meekreeg, en jarenlang in een map bewaard, waarin andere niet-gepubliceerde gedichten verzameld werd, is hem nooit ontgaan. In 2001 toen hij aan de samenstelling werkte van zijn tweede bundel ‘Gerede Twijfels’, werd dit gedicht eveneens gekozen. Vanaf het moment  dat de gedichtenbundel in 2002 werd gepubliceerd, leidde het Bevrijdingsgedicht een eigen leven en begon onder de lezers te leven. Niet alleen is het gedicht een terugblik op de wereldgeschiedenis, maar is tevens een eerbetoon aan onze verzetsstrijders uit de vorige eeuw. Het was in 2011 dat in het cultureel centrum De Balie in Amsterdam, een avond door het Kabinet van Aruba werd georganiseerd om verzetstrijder Segundo Jorge Aldelberto Ecury te herdenken. Een onderdeel van het programma was het vertonen van de film ‘Boy Ecury’ (2002) van regiseur Frans Weisz. In het bijzijn van de toenmalige gevolmachtigde minister E. Abath en echtgnote, vertenwoordigers van de pers en andere uitgenodigden, droeg Nicolaas het gedicht ‘Een verloren zoon’ voor. Het was alsof het publiek in de tijd terugging, en aan de hand van poetische bewoordingen het verleden reconstrueerde. Op het gezicht van de aanwezigen kon je de vele vragen van verbijstering en spijtbetuiging aflezen.

Op een dag als 5 mei moeten wij even stilstaan en reflecteren op de situatie in de wereld waarin we leven. Maar ook terugblikken op de rol die de Arubaanse militie tijdens de oorlogsjaren had vervuld, zonder daarbij de gevoerde oorlogen in andere delen van de wereld en de bedreiging in eigen regio uit het oog te verliezen. Gebeurtenissen die ons moet doen denken aan de betekenis van vrede en vrijheid. Inspanningen die we ons dienen te verplichten en doorgegeven moeten worden aan de schoolgaande jeugd, opdat we in een omgeving van vreedzame coexistentie met onze buurlanden kunnen leven. En hiermee ongewenste situaties te vermijden zoals in de laatste strofe verwoordt: “Niet in Auschwitsz maar dichterbij…”

Stichting ProFor ism het Comité 4 en 5 mei Amsterdam ZO organiseert op zaterdag a.s. de Maduro-lezing. De gevolmachtigde minister van Curaçao dhr. Anthony Begina zal het woord voeren. Hierna verzorgt mw. Samira Rafaela de Maduro lezing met als thema ‘Verzet in de Caribbean’. Na een muzikale intermezzo door Oonagh Evertsz, volgt een inleiding van Jos Rozenburg over de rol van de Antillen en presentatie van: ‘Bida Durante Guera Mundial Na Antia, Aruba Y Surnam.’ (Over het leven tijdens WOII op de Nederlandse Antillen, Aruba en Suriname). Ook BookIsh Plaza is met een boekenkraam aanwezig met boeken over de Tweede Wereldoorlog en een selectie recent verschenen boeken, non-fictie literatuur, romans en gedichtenbundels van Caribische auteurs.

Programma

11.30  – 12.00   Inloop koffie en thee

12.00 – 12.05    Opening door de gastheer, Elvis Manuela

12.05 – 12.10    Welkomstwoord door Lucia Martis van Stichting ProFor

12.10 – 12.15    Gevolmachtigde Minister van Curaçao, Anthony Begina  aan het woord

Quito Nicolaas, gedicht ‘Een verloren zoon’

12.20 – 12.35    Maduro lezing, Verzet in de Caribean, verzorgd door Samira Rafaela

12.35 – 12.40    Muzikale intermezzo, door Oonagh Evertsz

12.45 –  13.15   Rol van de Antillen onder leiding van Jos Rozenburg en presentatie van:

Bida Durante Guera Mundial Na Antia, Aruba Y Surnam.

(Over het leven tijdens WOII op de Nederlandse Antillen, Aruba en Suriname)

13.30  – 13.30   Zaal aan het woord

13.50 –  13.55   Sluiting door de voorzitter 4/5 mei Comité, Janneke Roos

14.00                  Genieten van de vrijheidsmaaltijd  en muziek

Doorlopend het programma is er boekenverkoop bij de kraam van BookIsh Plaza.

 

Maduro programma verzorgd door Stichting 4en5 mei Comité Amsterdam ZO ism Stichting ProFor

Programma 5 mei 2018 inloop 11.30 en start 12.00 – 15.00 uur

Locatie OSCAM, Open Space

Bijlmerdreef Amsterdam Zuidoost

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter