blog | werkgroep caraïbische letteren
0
 

Aruba: ‘Veel valuta-aankopen door toerisme’

Oranjestad — De geldhoeveelheid is in juni, vergeleken met de maand daarvoor, met 126 miljoen florin gestegen tot 4,0712 miljard florin. Dat kwam door een toename van zowel het netto binnenlands actief als de netto buitenlandse activa met respectievelijk 109,3 en 16,7 miljoen florin.

 

De Centrale Bank van Aruba

De Centrale Bank van Aruba. Foto © courtesy Centrale Bank

De Centrale Bank van Aruba (CBA) maakte dit onlangs bekend in haar maandelijkse bulletin. De groei in het binnenlandse component van de geldhoeveelheid wordt toegeschreven aan een stijging van de binnenlandse kredietverlening met 121,8 miljoen florin, deels gecompenseerd door een afname van niet-krediet gerelateerde balansposten (-12,5 miljoen florin). Bankleningen aan ondernemingen namen toe met 6,6 miljoen florin en ook het bedrag aan woninghypotheken nam toe (+4,7 miljoen florin). Het consumentenkrediet nam echter af met 1,8 miljoen florin.

De groei in de netto buitenlandse activa kwam door valuta aankopen, (vooral) binnen de toerismesector, ter waarde van 180 miljoen florin. Deze groei werd grotendeels gecompenseerd (163,3 miljoen florin) door aankopen van (buitenlandse) deviezen voor betalingen voor goederen, andere diensten, andere investeringen, financiële derivaten, inkomensoverdrachten, inkomen en overheidsdiensten, aldus de CBA.

 

Stroomverlaging werkt door
In juni werd een deflatie van 0,8 procent geregistreerd. Dat kwam vooral door de afname van woonkosten, wat weer te maken heeft met een goedkoper stroomtarief dit jaar. Ook het prijscomponent Transport werd goedkoper, wat te maken heeft met een afname van de brandstofprijs. Kleding, schoeisel, voedsel, non-alcoholische dranken, communicatie, recreatie, cultuur, restaurants en hotels werden daarentegen duurder. Zonder de prijscomponenten energie en voedsel mee te nemen, steeg de gemiddelde prijs met 0,7 procent, vergeleken met dezelfde maand vorig jaar. De twaalfmaandsinflatie kwam in juni 2016 uit op -0,6 procent, vergeleken met -0,5 procent in mei 2016.

[uit Knipselkrant Curaçao, 18 augustus 2016; Bron: Amigoe]

on 20.08.2016 at 19:36
Tags: / /

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter