blog | werkgroep caraïbische letteren

Art in Public – De Emancipatie Voorbij

Het kunstproject Art in Public- De Emancipatie Voorbij, onderdeel van het Keti Koti Festival, toont aan hoe de transatlantische slavernij en de daarmee gepaard gaande grootscheepse migratie zijn invloed heeft op hedendaagse kunstenaars met een diverse achtergrond. Felix de Rooy, de beeldend kunstenaar die de controverse niet schuwt, treedt op als curator in deze expositie. Hij wil een laagdrempelige expositie samen stellen, met het moment van de afschaffing van de slavernij, 1 juli 1863, het begin van de emancipatie, als vertrekpunt.

De grootscheepse migratie

De grootscheepse migratie van de verschillende bevolkingsgroepen in Suriname, als gevolg van de afschaffing van de slavernij op 1 juli 1863, bracht een culturele kruisbestuiving tot stand die doorwerkt tot in Nederland.

Die culturele kruisbestuiving van de verschillende bevolkingsgroepen na de afschaffing van de slavernij staat centraal in het project Art in Public – de Emancipatie Voorbij. De Rooy gaat op zoek naar werken die binnen dit kader passen en die de migratie-evolutie kunnen vormgeven. Puttend uit het werk van o.a. Armand Baag, Angèle Etoundi Essamba, Francis Sling, Charl Landvreugd, Remy Jungerman en Ruben La Cruz, alsook uit het fotoarchief van het KIT, wil De Rooy de expressie van culturele fusies, voortgekomen uit “een koloniaal orgasme”, in een kunsthistorische tijdlijn vatten en voor een breed publiek inzichtelijk maken.

Een scala aan foto’s en schilderijen opgeblazen tot grote billboards

Uit een scala aan foto’s en schilderijen wordt een selectie, al dan niet in compilaties, opgeblazen tot grote billboards, die de basis vormen voor de aankleding en de omheining van de tent van de ‘Boni-Tula Oso’. Binnen de omheining wordt een rondgang gecreëerd waar het werk van de uitgekozen kunstenaars wordt geëxposeerd op canvas. Op het podium in de tent loopt een programma van spoken word, theater en dans.

Deelnemende kunstenaars:

 • Cliff San A Jong
 • Charl Landvreugd
 • Marquez Malacia
 • Wim Hardeman
 • Ruben La Cruz
 • Remy Jungerman
 • Armand Baag
 • Francis Sling
 • Charles Corsen
 • Augusta Cornelia Paulina Curiel
 • Julius Eduard Muller

Your comment please...

 • RSS
 • Facebook
 • Twitter