blog | werkgroep caraïbische letteren

Archivarus Herman Telgt overleden

De afgelopen week ontvingen wij het droevig bericht van het heengaan van Herman Telgt, oud-Lands Archivaris die diende van 1984- 2003.

Herman Telgt

Herman Telgt heeft in Nederland gestudeerd aan de Rijksarchiefschool waarna hij heeft gewerkt als hoofd van het oud archief bij het ministerie van Volksgezondheid aldaar. Bij het samenvoegen van het Staatsarchief en het Landsarchief tot 1 instituut werd dhr. Telgt benoemd tot Lands Archivaris. In die hoedanigheid heeft hij ervoor zorggedragen dat zoveel mogelijk archieven van de diensten die onder verantwoordelijkheid vielen van het ministerie van Onderwijs (Staatsarchief) en BInnenlandse Zaken (Landsarchief) bijeengevoegd en behouden bleven voor het publiek. In de jaren ’80 en ’90 heeft de Lands Archivaris onder moeilijke omstandigheden zoveel mogelijk getracht om met het aanwezige kader de archieven te ontsluiten en toegankelijk te maken voor het publiek. Met passie en hartstocht heeft hij op eigen wijze in de jaren ’80 en ’90 leiding gegeven aan de Landsarchiefdienst (voorloper van het Nationaal Archief Suriname) die toen gevestigd was aan de Doekhieweg Oost 18A. WIj danken Herman Telgt voor zijn verdiensten aan de ontwikkeling van het archiefwezen in Suriname. Rust in vrede, Lands Archivaris Telgt. Condoleances aan de familie, vrienden en oud collega’s!

[Bericht van Nationaal Archief Suriname, 31 augustus 2020]


Amsterdam 29 augustus 2020

indien gij Mij iets vraagt in Mijn naam, Ik zal het doen

                                                                 Joh. 14:14

HERMAN ARTHUR TELGT

geboren Nickerie 3-4-1940
overleden Paramaribo 24-8-2020

Met intens verdriet, maar dankbaar, maken wij bekend dat op maandag 24 augustus toch vrij plotseling is heengegaan mijn dierbare echtgenoot, onze vader, schoonvader,opa en broer        HERMAN ARTHUR TELGT in de leeftijd van 80 jaar 

In leven was hij Landsarchivaris en hij is gedecoreerd als Officier in de Ere-Orde van de Palm.

De uitvaart vindt plaats op dinsdag 1 september te Mariusrust aan de dr. Sophie Redmondstraat.

Afscheid nemen van 13:00 – 14:00 uur.
De rouwdienst is van 14:00 – 15:00 uur.

Gelieve de COVID-19 maatregelen in acht te nemen. Mondkapje verplicht!!!

Rinette Telgt- Sijp
Denise, Reinout, Rosa Luna en Isabel
Marjorie, Willem, Tom en Coco
Otmar en dochter
Emile en gezin
John, Hetty, Randolf, Sijka( allen met gezin)

Namens de nabestaanden:
John Green

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter