blog | werkgroep caraïbische letteren

Archieven Suriname en Nederland ondertekenen samenwerkingsovereenkomst

NAS en NAN tekenen MoU voor verdere samenwerking

Op 31 maart 2021 vond de ondertekening van het Memory of Understanding (MoU) plaats, met betrekking tot archiefsamenwerking tussen het NAS en het Nationaal Archief Nederland (NAN).

De ondertekening vond plaats in de vergaderzaal van het NAS en werd via een virtueel platform “bijgewoond” door het NAN.

Het MoU is een vervolg op eerdere samenwerkingsprogramma’s en -projecten, waarbij er afspraken zijn gemaakt op verschillende gebieden van samenwerking. Zo zal er samengewerkt worden op het gebied van verdere professionalisering van de (digitale) dienstverlening door het NAS; conserveren, digitaliseren en online beschikbaar stellen van relevant archiefmateriaal voor beide landen; uitwisseling van relevante archieven; ondersteuning bij projecten en andere activiteiten; technische ondersteuning bij de uitbreiding van het archiefdepot van het NAS; gezamenlijke publicaties en het nader toegankelijk maken van relevant archiefmateriaal.

De komende maanden zal gewerkt worden aan de invulling van het werkprogramma voor de uitvoering. De samenwerking is aangegaan voor drie jaren (2021-2024). Namens het Ministerie van Binnenlandse Zaken (die verantwoordelijk is voor het Archiefwezen in Suriname), tekende de Directeur van Binnenlandse Zaken, dhr. Mohamad N. Eskak en voor het NAN tekende de algemeen directeur, dhr. Marens Engelhard het samenwerkingsdocument. De bijeenkomst werd ook bijgewoond door de Nederlandse Ambassadeur, de heer H. van der Zwan. Na de ondertekening kreeg de ambassadeur een rondleiding door het gebouw.

on 01.04.2021 at 12:52
Tags:

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter