blog | werkgroep caraïbische letteren

Archief Peerke Donders opgenomen in regionale archieven

door Raoul Lith

De archieven van pater Petrus (Peerke) Donders van het Rooms Katholiek Bisdom (RK) Paramaribo zijn officieel opgenomen in het Unesco-Mowlac Register. Het programma ‘Memory of the World’ voor de Latijns Amerikaanse en Caribische regio (Mowlac) heeft als doel het bewaren en het wereldwijd toegankelijk maken van waardevolle archiefstukken en museumcollecties.

 

peerke-donders-archieven

Archivaris Rita Tjien Fooh en bisschop Karel Choenni staan bij de archieven van pater Donders.

De erkenning, regionaal en in Latijns-Amerika, is bijzonder belangrijk, zegt bisschop Karel Choennie. “Het legt een grote verantwoordelijkheid op ons, want archieven moeten ook toegankelijk zijn. Zoals je ziet is het broos materiaal. Het materiaal moet nu worden gedigitaliseerd.” Het Nationaal Archief heeft het Bisdom aangeboden te helpen met de digitale archivering. “…zodat originele stukken niet in handen van studenten of onderzoekers hoeven te komen, maar dat ze de digitale versie daarvan krijgen.” Een ander voordeel van digitalisering is volgens de christelijke kerkleider dat digitale archieven ook van een afstand kunnen worden bekeken. “Het digitaliseren neemt wel een hele tijd in beslag,” legt de monseigneur uit. Het Bisdom zegt dat deze erkenning Suriname weer positief op de wereldkaart brengt en ook bekendheid geeft aan het liefdeswerk van pater Donders.

Rita Tjien Fooh-Hardjomohamad, voorzitter van de regionale commissie van de Unesco-Mowlac, heeft het certificaat officieel aan het R.K. Bisdom overhandigd. Ze stelt dat het werk van Petrus Donders ook een voorbeeld is voor de geschiedenis van Latijns-Amerika. Er zijn in dit werelddeel ook meerdere geestelijken geweest die hebben gewerkt onder de zieke mens. Donders heeft zich voornamelijk bezig gehouden met leprozen, dat is op zich is al belangrijk genoeg, maar ook de ideeën die hij heeft gepredikt en toegepast in de 19e eeuwse samenleving. De empathie en zorg voor de zieke mens moeten we nu ook overnemen in de moderne samenleving, legt de nationale archivaris uit. Er wordt volgens haar te veel gedacht aan materiële zaken en wordt er niet omgekeken naar onze oudere en zieke mensen. “Hoeveel ouderen zitten thuis en verlangen naar aandacht en liefde.”

In historisch perspectief bekeken, en voornamelijk onderzoek, – er is een onderzoek gaande over de lepra geschiedenis in Suriname waar ook het werk van Donders onder valt – zullen deze archieven worden geraadpleegd. Tjien Fooh is ervan overtuigd dat de archieven goed bewaard zullen worden, en dat de originelen goed beschermd zullen worden. Volgend jaar kan er ook een poging worden gewaagd om samen met de collectie die in Nederland zit, het archief bij het internationaal register te nomineren. Dit moet volgens haar eerst goed worden voorbereid.

Petrus Donders
Pater Petrus Donders was een rooms-katholieke priester in de periode 1809-1887. Hij werd beschouwd als een zeer belangrijke persoon voor de rooms-katholieken en melaatsen in Suriname. Hij woonde en werkte van 1867 tot 1887 op het melaatsenetablissement Batavia aan de Coppenamerivier. Lepra (melaatsheid) is een besmettelijke ziekte, die vooral wordt overgebracht door het contact met open wonden en bloed. Het was dus heel bijzonder dat Petrus Donders, ondanks hij 27 jaar in Batavia gewoond en gewerkt heeft, niet melaats is geworden. Volgens het Bisdom putte de pater zijn kracht en liefde om te blijven wonen en werken op Batavia uit zijn diep geloof in de liefde van Jezus.

[van Starnieuws, 1 december 2016]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter