blog | werkgroep caraïbische letteren
0
 

APS: schaamteloze en laffe aanval president is wanhoopsdaad

Met verbazing heeft de Amazone Partij Suriname (APS) kennisgenomen van de valse beschuldigingen gedaan richting de partij en haar partijleden door de NDP-voorzitter en president Desi Bouterse. De schaamteloze en laffe aanval op onze partij en partijleden van het district Para is een wanhoopsdaad van Bouterse, terwijl de crisis waarin het land is gebracht door de NDP ernstige gevolgen heeft voor de Inheemse en tribale volkeren. Bouterse moet zijn energie stoppen in het invullen van de beloften gedaan aan de Surinaamse bevolking, onder andere het oplossen van het grondenrechtenvraagstuk. Dat stelt de Amazone Partij Suriname in een verklaring.

 

René Artist (m) van de Amazone Partij Suriname.

De APS is een politieke partij die streeft naar erkenning van de rechten van Inheemsen, zoals vastgelegd in de VN-verklaring voor de rechten van Inheemse volkeren, welke mede is aangenomen door Suriname. Artikel 3 van de VN-verklaring stelt dat Inheemse volkeren het recht hebben op zelfbeschikking. Op grond van dat recht kunnen ze vrijelijk hun politieke status bepalen en vrijelijk hun economische, sociale en culturele ontwikkeling nastreven. Bij de uitoefening van de rechten uiteengezet in de VN-verklaring dienen mensenrechten en fundamentele vrijheden van eenieder gerespecteerd te worden.
Verder streeft de APS naar duurzame ontwikkeling van leefgemeenschappen, waarbij de lokale bewoners nauw worden betrokken bij het ontwikkelen en het tot stand komen van projecten. De gemeenschappen zullen tenslotte voorbereid moeten zijn bij eventuele veranderingen van hun leefpatroon. Er zal aldus eerst overleg plaats moeten vinden met het volk om de gevolgen van een project te kunnen overzien, zoals bijvoorbeeld bij de aanleg van een highway door een Inheemse gemeenschap.
Wit Santi is een dorp dat heeft bewezen alle ondersteuning te verlenen als het gaat om duurzame ontwikkeling van het dorp. Recente voorbeelden zijn de volledige medewerking bij het opzetten van een schoolgebouw ten behoeve van technisch onderwijs voor het district Para en bij het opzetten van een cassavefabriek voor de landbouwers van de omliggende gemeenschappen. Zowel het schoolgebouw als de cassavefabriek staan er heden verlaten bij.
De APS staat achter haar idealen van een groene economie en het eerbiedigen van de woon- en leefgewoonten van de traditionele gemeenschappen binnen onze samenleving. Net als het dorp Wit Santi staat de APS altijd open om duurzame sociaaleconomische ontwikkeling van ons land tot stand te brengen, mits wederzijds respect de basis van de samenwerking vormt. Als het goed gaat met de Inheemse en tribale volkeren in Suriname, zal het ook goed gaan met ons geliefd Suriname, aldus de APS.

 

[uit Suriname Herald,  12 juli 2017]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter