blog | werkgroep caraïbische letteren

Antonlogie

door Jerry Dewnarain

The Black Archives, de Anton de Kom-stichting en uitgeverij Atlas-Contact besloten in 2020 een schrijfwedstrijd te organiseren waarbij het gedachtegoed van De Kom de kern vormt. Elders in deze rubriek verwijs ik u naar meer informatie over het leven en werk van De Kom. Zijn werk is nog even actueel als in de dertiger jaren van de vorige eeuw.

Zo gingen in 2020 duizenden mensen de straat op tijdens de #BlackLivesMatter-protesten om internationale solidariteit te tonen met slachtoffers van politiegeweld en om een statement te maken tegen de erfenis van het koloniale verleden: anti-Zwart en institutioneel racisme. Wij slaven van Suriname werd door deze historische beweging achtentachtig jaar na uitgave een bestseller. Het gedachtegoed van de Kom werd wederom actueel.

De Kom toont in zijn Wij slaven van Suriname hoe belangrijk het is dat het volk zich bundelt. Solidariteit is een krachtig wapen voor protest. Maar ook verhalen kunnen iemand de ogen openen. Misschien verbreden ze iemands horizon. Op een dag kan de lezer er misschien iets mee. Er is nog te weinig empathie voor ons verleden. Als remedie zijn verhalen belangrijk. Taal is dus ook een wapen om ideologieën kenbaar te maken. Dat bewijst Wij slaven van Suriname.

Met de verschijning van Antonlogie hopen de samenstellers het gedachtegoed van De Kom met de lezer te delen en mensen te stimuleren om vanuit verschillende visies naar de koloniale geschiedenis en het heden te kijken. Een deskundige jury onder wie Tessa Leuwsha, Anton de Koms achterkleinzoon Vincent de Kom en anderen kozen vijftien inzendingen die uiteindelijk zijn gebundeld.

Mitchell Esajas, Liang de Beer, Guno Jones, Nina Jurna, Vincent de Kom, Rudya Melim, Ianthe Sahadat, Humberto Tan. Antonlogie. Verhalen over het gedachtegoed van Anton de Kom. Deze publicatie kwam tot stand in samenwerking met de Anton de Kom Stichting en The Black Archives. Uitgeverij Atlas Contact Amsterdam/Antwerpen. 2021. ISBN 978 90 450 4526 9


Fragment uit Antonlogie van Nina Jurna

‘Het boek Wij slaven van Suriname had ik al veel eerder leren kennen, lang voordat ik ooit een stap in Suriname had gezet. Ik groeide op in een witte samenleving binnen een witte adoptiefamilie en zat tijdens mijn pubertijd vol vragen over wie ik was. Ik was zoekende naar mijn identiteit. Er waren geen gekleurde rolmodellen in mijn omgeving, niet binnen mijn familie, en ik vond op tv, op school en binnen de samenleving weinig terug over mijn achtergrond. Hoe paste mijn verhaal in die dominante witte wereld? Ik zocht een andere wereld waarin ik meer van mezelf zou herkennen. Die wereld vond ik in de literatuur. In de boeken die ik verslond over Zuid-Amerika, de oude culturen van de Azteken en de Maya’s, in de boeken van de Caraïbische schrijfster Maryse Condé, in het Latijns-Amerikaanse magisch realisme van Gabriel García Márquez en in de heldenverhalen over de marrons van Suriname, over de quilombos in Brazilië, Zumbi dos Palmares, en de slavenopstand op Haïti en Curaçao. Ik las deze boeken met grote belangstelling. Ook voor mijn verplichte boekenlijst op de middelbare school, waar een linkse docent die een band had met Indonesië me stimuleerde om verder te kijken dan alleen literatuur over Nederland en Nederlandse schrijvers. Zo kwam ik als achttienjarige ook met Anton de Kom in aanraking. Wij slaven van Suriname las ik in één ruk uit.’


Van de redactie [van de Ware Tijd Literair]

Het werk van De Kom staat opnieuw in de belangstelling. Dit komt onder andere door de Black Lives Matter-beweging die in 2020 ontstond en debatten over racisme. Ook staat Anton de Kom sinds 2020 in de Canon van de Nederlandse geschiedenis, als eerste Surinamer ooit. De Kom schreef in de eerste helft van de vorige eeuw Wij slaven van Suriname (1934). Een boek waarin hij een aanklacht doet tegen racisme en koloniale uitbuiting. Maar wat velen niet weten, is dat hij ook Anansie-verhalen heeft geschreven. In deze rubriek besteden wij aandacht hieraan. Ook zijn, naar aanleiding van een schrijfwedstrijd over het gedachtengoed van De Kom, vijftien inzendingen gebundeld in Antonlogie door The Black Archives en de Anton de Kom Stichting. Laat u zich inspireren door het discours van De Kom, vooral in tijden waarin etnische spanningen de kop op schijnen te steken.


[dWTL, 19 februari 2021]


Klik hier voor meer informatie over het boek

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter