blog | werkgroep caraïbische letteren

Anton de Kom een eigen venster in de herziene Canon van Nederland

door Alice Boots en Rob Woortman

Als biografen van Anton de Kom heeft het ons altijd verbaasd: in de uit 2006 daterende Canon van Nederland kreeg Multatuli met zijn boek Max Havelaar (een aanklacht tegen de bestuurders in Nederlands-Indië) een heel venster. Maar naar Anton de Kom, die met zijn boek Wij Slaven van Suriname (1934) de slavernij en het koloniaal bewind in Suriname aan de kaak stelde, zochten wij in diezelfde Canon tevergeefs. Die omissie is in de nu vernieuwde en vandaag gepresenteerde Canon van Nederland ruimschoots goedgemaakt.

Anton de Kom. Tekening van Robert Bosari, 1985. Collectie M. van Kempen

Anton heeft daar gekregen waar hij recht op heeft: een heel venster. Zonder twijfel heeft dat te maken met het feit dat de aandacht voor het aandeel van Holland in slavenhandel en slavernij de laatste veertien jaar sterk is toegenomen.

Nu Anton in de Canon is opgenomen, is hij een waardig tegenhanger van Multatuli geworden en zullen velen (alsnog) met hem kennismaken: in het geschiedenisonderwijs op school, in de canonmusea, enzovoort. Een geweldige opsteker voor de drie nog levende kinderen van Anton de Kom. Zij hebben van nabij meegemaakt hoezeer Anton bezeten was van zijn missie: met zijn boek bijdragen aan het zelfbewustzijn van zijn gekoloniseerde en deels van slaven afstammende landgenoten. Ook hebben zij bij de Nederlandse overheid altijd, tevergeefs, gepleit voor eerherstel omdat hun vader in 1933 zonder vorm van proces drie maanden in Fort Zeelandia gevangen heeft gezeten. Dat eerherstel is er nu gekomen.

Alice Boots en Rob Woortman zijn de biografen van Anton de Kom. Rob Woortman & Alice Boots : Anton de Kom, biografie. Amsterdam/Antwerpen: Contact, 2009. ISBN 978-90- 254- 3248- 5.

Lees hier over de dit jaar verschenen herdruk van Wij slaven van Suriname.

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter