blog | werkgroep caraïbische letteren

Antoine de Koms De kilte van Brasilia gedigitaliseerd

De dichtbundel De kilte van Brasilia van Antoine de Kom, verschenen in 1995, is nu gedigitaliseerd. De bundel is te vinden, en ook als ebook te downloaden bij de DBNL, klik hier.

Hieronder een gedicht uit de bundel.

 

Het naakte aas
I

Tijd, plaats en handeling

zijn één als gieren cirkels

trekken in de zoelte om hun aas

en langzaam hoge kringen peinzen

tot spiralen rond het fel

begeerde oog van opgestegen stank.

De tijd: een rap ontbonden kreng

en dus zijn bot en been al bijna bleek

nu gieren neergestreken zijn

en vochten om dat naakte aas:

op hete daken rekken zij vereend

de loomheid van hun loden vleugels.

II

Achter dieprode funeraire schijn om elkaars

schim en silhouet betreuren zij het einde

aan hun muskus, ooit tussen magie van wemelend

klein leven op het lijk opnieuw geput.

Maar avondschemer zal voor hen verlossing zijn

en wederkeer, de sleutel slaap past in het slot

dat sloot op deze plaats en tijd: als golven

van het roestend dak bij nacht nog zinderen

en ijle lucht weer klamme ochtend wordt, dan

ploffen er tot myriaden veren wervelwinden

gieren – goddelijk daalt zacht en pluizig dons

naar zoet gegorgel uit bleek stinkende kadavers.

 

Antoine de Kom, in De Nieuwe Liefde, Amsterdam, 12 mei 2019. Foto © Michiel van Kempen

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter