blog | werkgroep caraïbische letteren

Annemarie Cottaar overleden

Op donderdag 6 oktober 2021 is in Den Haag overleden de historica Annemarie Cottaar. Zij was gespecialiseerd in migratiegeschiedenis en kreeg rond 2003 in Caraïbische kringen bekendheid met haar boek Zusters uit Suriname. Zij werd 66 jaar.

Annemarie Cottaar

Johanna Cornelia Agatha Maria Cottaar werd geboren op 10 februari 1955 in Amsterdam. Zij studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Leiden en verrichtte onderzoek voor de Adviescommissie Onderzoek Minderheden van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Met haar echtgenoot, de (latere) hoogleraar Wim Willems publiceerde zij enkele studies naar beeldvorming over Nederlandse immigrantengroepen: Indische Nederlanders, Molukkers, Chinezen, Turken en zigeuners. Met hem en met Leo Lucassen kwam zij in 1995 met Mensen Van De Reis; Woonwagenbewoners En Zigeuners In Nederland (1868-1995). Haar proefschrift dat zij in 1996 verdedigde aan de Vrije Universiteit Amsterdam ging over groepsvorming onder kooplui, kermisklanten en andere woonwagenbewoners tussen 1870 en 1945.

Zij zou zich altijd blijven bezighouden met immigranten in Nederland en begon als wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit van Amsterdam vanaf 1998 onderzoek te doen naar de vroege geschiedenis van Surinamers in de 20ste eeuw.

Het boek van Annemarie Cottaar over Surinaamse verpleegsters. Op het omslag een foto gemaakt in februari 1957 vanaf de kade van Madeira met vijf jonge vrouwen die in Nederland hun opleiding zouden gaan volgen: v.l.n.r. Irene Dongen, Carla Perk, Vera Kenswil, Helen Resida en Jaanita Hanenberg.

Zij besloot een bijzonder getuigenissen- en fotoboek te wijden aan de verpleegsters die in de jaren ’50 vanuit Suriname emplooi vonden in Nederlandse ziekenhuizen: Zusters uit Suriname; Naoorlogse belevenissen in de Nederlandse verpleging (2003). Op basis van haar onderzoek werd ook een televisiedocumentaire gemaakt.

Tot en met 2010 wijdde zij ook nog monografieën aan verschillende andere migrantengroepen. Zo verscheen bij het 750-jarig bestaan van Den Haag in 1998 haar boek Ik had een neef in Den Haag; nieuwkomers in de twintigste eeuw. Vanwege de grote betekenis van haar wetenschappelijke werk voor de samenleving werd zij in 2016 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Verder richtte zij onder meer het (digitale) Historisch Beeldarchief Migranten op, dat later opging in de site Vijf eeuwen migratie. Dit telt bijna 4.500 privéfoto’s die particulieren maakten op het werk en bij verjaardagen, vakanties, feesten en andere alledaagse gebeurtenissen.

Annemarie Cottaar overleed na jarenlang geleden te hebben onder een ongeneeslijke immuunziekte, in haar woonplaats Den Haag.

Een pagina uit Cottaars Zusters in Suriname (2003)

MvK

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter