blog | werkgroep caraïbische letteren
0
 

Annelies van Leengoed overleden

Voor vrienden van Stichting René Samson zal haar overlijden niet helemaal als een verrassing aankomen; Annelies van Leengoed leed immers al enkele jaren aan een slopende ziekte. Een ziekte die haar in toenemende mate belette een normaal, actief leven te leiden. Op maandag, 29 april 2024, is Annelies overleden. Tot het laatste moment heeft zij de regie gehouden – haar afscheidsbijeenkomst in Rosmalen op 6 mei heeft zij zelf georganiseerd.

Het bestuur van de Stichting René Samson. Vooraan rechts: Annelies van Leengoed.

Annelies was een drijvende kracht achter het levend houden van de muziek en de nagedachtenis van haar levensgezel René Samson. Vanuit het bestuur van onze stichting, maar ook midden in de grote muziek- en vriendenkring die René en zij hadden opgebouwd gedurende de 33 jaar dat zij in elkaars leven zo’n allesbepalende rol speelden, bleef Annelies tot de laatste uren actief meedenken over de promotie van Renés oeuvre.
 
Annelies van Leengoed werd op 30 januari 1954 geboren in Tilburg. Zij bracht haar jeugd door in Geldrop. Annelies kreeg in haar middelbareschooltijd in Venray, op het internaat ‘Jerusalem’, haar eerste gitaarlessen. Vanaf 1973 volgde zij de opleiding AMV aan het conservatorium van Tilburg waarnaast zij zich vooral bekwaamde in dwarsfluit. Al tijdens haar opleiding is zij les gaan geven. Na haar AMV-opleiding aan het conservatorium heeft zij in 1981 het staatsexamen dwarsfluit gedaan. 
 
Vanaf 1980 was zij fluitlerares aan de muziekschool in Oss. Na ruim 20 jaar lesgeven ontwikkelde ze ernstige klachten aan de armen en moest ze stoppen met haar lespraktijk. Annelies heeft van 2003 t/m 2020 nog gewerkt in de logistieke en administratieve begeleiding van een tandtechnisch bureau in Rosmalen. Dit werk, maar ook haar innige relatie met René en diens muziekwereld, maakte het mogelijk om te accepteren dat het actief beoefenen van muziek niet langer aan de orde was.
 
Annelies en René ontmoetten elkaar tijdens een fluitweek in Haarlem in 1986. Zelf vertelde ze dat René tijdens een les van Frans Brüggen naast haar kwam zitten om mee te kijken in de bladmuziek die Annelies bij zich had. Het samen optrekken gedurende de rest van die week en de regelmatige telefoontjes daarna waren het begin van een vriendschap die zich steeds verder intensiveerde.
 
René en Annelies bezochten samen talloze concerten en zij was van begin af aan zijn muzikale sparringpartner. René maakte het grootste deel van zijn ontwikkeling als componist door in aanwezigheid van Annelies. Ze hebben veel van de eerste schetsen van zijn composities samen besproken en van menig werk was Annelies de bedenker van de titel. Daarnaast ontwierp zij de omslagen van de tot partituren uitgewerkte composities, daarbij meestal gebruikmakend van haar eigen foto’s. Ook leerde Annelies met computerprogramma’s werken die nodig waren om de partituren van René om te zetten in dupliceerbare versies. En haar ervaring in het organiseren van leerlingenconcerten hielp enorm bij het organiseren van Renés concerten. Annelies kende het oeuvre van René tot in details. Haar belang voor Stichting René Samson kan dan ook nauwelijks overschat worden. Wij gaan vanaf nu verder zonder haar bezielende inbreng.
 
René en Annelies hebben veel samen gereisd: lange wandelingen in de natuur, steden bezoeken, speurwerk voor nieuwe composities en vooral ook lekker eten waren vaak redenen om er op uit te trekken. En soms vielen daarin ook dingen samen: een reis naar Londen met een gourmet-/kookgroep om in een lang weekend alle Ottolenghi-restaurants te bezoeken inspireerde René dan weer tot een nieuwe compositie. 
 
Annelies heeft na Renés plotselinge overlijden in juli 2019 haar slopende ziekte met bewonderenswaardige nuchterheid doorstaan. Toen haar einde in zicht kwam was er vooral berusting in het onvermijdelijke en grote hartelijkheid en liefde in haar afscheid. Annelies van Leengoed heeft voor ons heel veel betekend, in het bijzonder voor René en de gezamenlijke vrienden die haar zo na aan het hart lagen. Het bestuur en de initiatiefgroep van Stichting René Samson wenst alle nabestaanden sterkte met het verlies van Annelies en veel prachtige herinneringen om haar levend te houden. 


– Initiatiefgroep en bestuur van Stichting René Samson


Link naar de site van de Stichting René Samson.

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter