blog | werkgroep caraïbische letteren

Anil Ramdas Essayprijsvraag

Thema: ‘In wat voor land leef ik eigenlijk?’

Schrijvers maken weer kans op de Anil Ramdas Essayprijs. Het thema is ‘In wat voor land leef ik eigenlijk?‘. Het winnende essay wordt gepubliceerd in De Groene Amsterdammer. Aan de prijs is een bedrag verbonden van 2000 euro.

Anil Ramdas

Het thema voor de prijsvraag is ontleend aan de biografie die Karin Amatmoekrim schreef en die binnenkort verschijnt: In wat voor land leef ik eigenlijk? Anil Ramdas onmogelijk kosmopoliet. In haar biografie onderzoekt Amatmoekrim de wisselwerking tussen de binnenwereld van Anil Ramdas en de buitenwereld. Beiden even turbulent.

Anil Ramdas zag zichzelf als een kosmopoliet. Hij nam met gemak grote woorden als beschaving in de mond. In Suriname dacht hij dat er in Nederland meer plek was voor kosmopoliete idealen. Na een driejarig verblijf als correspondent in India, waar hij met verwondering en bewondering had gekeken naar de lichte omgang met culturele verschillen aldaar, kwam hij terug in een land met veel wij-zij denken. ‘Toen ik terugkwam, kreeg ik het gevoel dat er ineens kampen waren, een groot kamp voor de gevestigden en een piepklein kampje voor de buitenstaanders. En in dat piepkleine kampje kwam ik terecht, zonder er ook maar iets over te zeggen te hebben.’

Anil Ramdas schrok niet terug voor felle polemiek. Toch verkoos hij een literaire boven een politieke stijl. Hij liet zich daarbij inspireren door schrijvers die hij bewonderde, zoals V.S. Naipaul, Salman Rushdie en Stuart Hall. In zijn visie was het essay de ideale vorm voor beschouwingen over de wereld, omdat het zich leent voor die persoonlijke en literaire stijl. In een essay spreek je niet namens anderen, maar alleen namens jezelf. Hij hield van essays die een mengeling zijn van persoonlijke ervaringen, journalistieke observaties en wetenschappelijke inzichten.

De regels van de prijsvraag:

  • De omvang van het essay is 2500 woorden.
  • Insturen van een essay onder pseudoniem is niet toegestaan.
  • Het essay heeft één auteur
  • Het essay mag niet eerder zijn gepubliceerd.
  • Het essay moet vóór 15 mei 2023 worden verstuurd naar groene@groene.nl, onder vermelding van Anil Ramdas Essayprijsvraag.
  • De essays zullen anoniem worden beoordeeld, op de ingezonden bijlagen mogen geen auteursnaam staan

De jury bestaat uit:

Sheila Sitalsing, voorzitter (de Volkskrant)
Siema Ramdas, Vrije Universiteit Amsterdam
Karin Amatmoekrim (schrijver van biografie Anil Ramdas)
Münise Yavuz (winnaar tweede Anil Ramdas Essayprijsvraag)
Sjoerd de Jong (NRC Handelsblad)
Xandra Schutte (De Groene Amsterdammer)

De winnaar van de Anil Ramdas Essayprijsvraag ontvangt een prijs van 2000 euro. De prijs zal worden uitgereikt op 7 juni 2023 tijdens een speciale avond in De Balie in Amsterdam, in combinatie met een programma rond de biografie van Karin Amatmoekrim.

Het winnende essay zal worden gepubliceerd in De Groene Amsterdammer.

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter