blog | werkgroep caraïbische letteren

Angela Roe – Zumbi

Het is te stil
Geen zeewind, geen geluid uit de wind chimes op de porch
De lucht hangt te stil over me heen vannacht,
Ik slaap niet

De spanning groeit in mijn buik en ik adem niet
Ik kijk in het donker en ik voel
Zijn waanzin, zijn verwarde blik, zijn verloren ik
Voor m’n raam, vlakbij
Staat hij, met zijn handen in zijn zakken
Een vuil hemd met vlekken uit een andere tijd
Het wit van zijn ogen
Stralend tegen zijn bruine huid

En ik weet dat muren voor hem geen muren zijn
Ik weet dat hij dwars door de tijd heenstapt
Ik weet dat hij allang geen angst of honger meer kent
Ik weet
Dat hij speciaal voor mij is gestuurd
Ik ken dit niet
Maar ik weet, vannacht slaap ik niet

Een rilling trekt langzaam langs mijn huid,
van binnen en buiten
Alsof het zijn hand is, met duizend andere handen op mijn rug
Maar hij staat daar
Buiten
Ik draai me om in bed,
Trek het laken strak
Weet niet waar ik heen moet

Ik geloofde nooit in dit
Maar verbergen of vergeten gaat niet, nu
Ik ruik hem, vlakbij
Hij lacht voor mij
            Nee, ik slaap niet
Mijn angst verbaast me
Zo hevig ken ik haar niet
Ik bid zachtjes
Weet niks beters te doen
Ik zeg ‘Ga weg’ 

Hij lacht

Vannacht slaap ik niet


Zumbi

It is too quiet
No sea breeze, no sound from the wind chimes on the porch
The air hangs over me too quietly tonight
I’m not sleeping

My aunt’s dog howls underneath my window
The tension grows in my belly and I don’t breathe
I look into the darkness and feel
His madness, his confused gaze, his lost self
In front of my window, so close
He stands, with his hands in his pockets
A dirty shirt with stains from a different time
The white of his eyes
Radient against his brown skin

And I know that walls are not walls to him
And I know that he steps straight through time
I know he hasn’t known fear or hunger forever
I know
That he has been sent especially for me
I don’t know this
But I know, tonight I’m not sleeping

A shiver slowly glides across my skin
inside and out
As if it is his hand, with a thousand other hands on my back
But he stands there
Outside
I turn in bed,
Pull the sheets tight
Don’t know where to go
I cannot hide

I never believed in this,
But hiding or forgetting won’t help, now
I smell him, close
He laughs for me
No, I’m not sleeping

My fear surprises me
This intensely I have not felt her
I pray quietly
Don’t know what else to do
I say “go away”

He laughs

Tonight I’m not sleeping

[2002]

Angela Roe

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter