blog | werkgroep caraïbische letteren

Angela Roe – A night behind the beach/Een nacht achter het strand

Een nacht achter het strand

Achter de heuvels, achter de weg, achter het landhuis begint de mondi
Ik, het kind van een andere wereld, ken jou alleen uit mijn boeken
Maar het geeft niet
Ik leef overal

We rijden over zandwegen, hobbelen mee met de kuilen in de grond
De auto kruipt en klimt
Langs cactussen en doornstruiken, langs stenen en rood zand,
Langs onzichtbare geiten en leguanen
En ik ben uitbundig dolgelukkig want ik ken jou, dit eiland

Achter het stof, achter de cactussen, achter de doorns roept de zee!
Ik, kind van de andere kant van de aarde, ken jou goed
en spring uit de auto voor je blauwe kussen
Voorzichtig! Zee-egels…
en een boom die blaren geeft als je hem aanraakt

Ik speel op het witte koralen strand,
Wiebelen in het water
Goed kijken! De vissen hier zijn kleurplaatjes in plaats van grijs!
Golfjes strelen mijn blote buik,
En ik bekijk de wereld onder mij waar ik nooit lang leven kan

We maken vuur als de het laatste streepje rode zon weg is
Ik doe een wens als ze de zee raakt
En ga op zoek naar wat hier leeft tussen de rotsen en het zand

Achter de zee, achter de lucht, dwars door mijn wens heen
Dansen de sterren voor mij
Ik, kind van de kleibodems, ken dit niet, slapen onder de blote hemel
De Melkweg krult zich voor mijn ogen
verschuift zachtjes van links naar rechts
            met de vuurvliegjes erbij
Als ik ga plassen in het donker ritselen de krabben verschrikt opzij

Aruba. Foto © Michiel van Kempen

A night behind the beach

Behind the hills, the road, the plantation house the mondi begins
I, child of a different world, only know you from my books
But that’s ok
I live everywhere

We drive over dirt roads, move along with the holes in the ground
The car crawls and climbs
Past cacti and thorn bushes, past stones and red sand,
Past invisible goats and iguanas
And I am abundantly overjoyed because I know you, this island

Beyond the dust, beyond the cacti, beyond the thorns the sea calls!
I, child of the other side of the earth, know you well
            And jump out of the car for your blue kisses
Careful! Sea urchins…
            and a tree that gives you blisters when you touch it

I play on the white coral beach,
Wiggeling in the water
watch carefully! The fish here are like rainbows instead of grey!
Little waves caress my bare belly
And I watch the world under me where I can never live for long

We make a fire when the last stripe of red sun has gone
I make a wish when she hits the sea
And go looking for what lives here between the rocks and the sand

Behind the sea, behind the sky, straight through my wish
the stars dance for me
I, child from clay soil, don’t know this, sleeping under the bare sky
The Milky Way unfurls before my eyes
Gently shifts from left to right
            along with the fireflies
When I go pee in the dark the crabs affrightedly scurry away

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter