blog | werkgroep caraïbische letteren

Anansi-verhalenbundel met een nieuwe en Surinaamse twist

Eigentijds, taboeverbrekend, verrassend. Dat zijn de gedachten die opkomen bij het lezen van de nieuwe Anansiverhalenbundel: Anansi 2.0. Negen Surinaamse auteurs ontvangen vandaag het eerste exemplaar van het boek, waarin ook hun eigen werk, van de Ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden, de heer Ernst Noorman.

 

Anansi heeft vanaf zijn komst naar de aarde zich de hele wereld rond geweven en ook hier, in Suriname, vindt men zijn spinnenweb. Haast elk Surinaams kind is met Anansitori opgevoed. De Surinaamse orale literatuur kent vele volksverhalen en vertellingen. Om die reden worden Anansiverhalen met kinderverhalen geassocieerd, maar in deze bundel zijn verhalen voor alle leeftijdscategorieën te lezen.

De Schrijversvakschool Paramaribo heeft op initiatief van de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden invulling gegeven aan het projectidee dat afkomstig was van Paul Middellijn, verteller. Aanvankelijk was het project voor jongeren bedoeld, maar aangezien de animo om wat voor reden dan ook minder was, is toen besloten om de leeftijd voor deelname vrij te houden.

19 personen in de leeftijd van 17 – 70 jaar hebben geparticipeerd in deze training, waarna een manuscript werd samengesteld door Ruth San A Jong. De cursisten zijn in maart 2016 getraind in het schrijven van Anansiverhalen, die geschikt zijn voor de orale literatuur en ook vertelwaarde bezitten. Omdat de groep zo divers was, en daardoor de verhalen heel verschillend zijn, kunnen niet allemaal in de bundel worden opgenomen. Het criterium bij de keuze van de verhalen was, dat Anansi vooral los moest komen van het sluwe imago. De overige verhalen zijn op de website van de Schrijversvakschool Paramaribo gepubliceerd en via deze link (www.schrijversvakschool.org) te lezen.

 

Een deel van de groep met links begeleidster Ruth San A Jong.

Wat het ‘loskomen van het sluwe imago van Anansi ’ betreft, zijn de negen auteurs aardig erin geslaagd hem compleet verrassend neer te zetten. Veranderingen in de sekse of naam, als in het verhaal van Marny Daal wier anansi gay is. Verder een uit de periode van de Javaanse immigratie en dus van andere etniciteit, dan de doorgaans creoolse, etcetera. Niet alle verhalen passen in de gangbare verwachtingspatronen. En dat is wat juist opvalt: het eigentijdse karakter van deze verhalen!

De auteurs die hebben meegedaan zijn van verschillende disciplines en achtergronden. Zo heb je Rita Tjien Fooh, de archivaris van het Nationaal Archief, de genderspecialiste Carla Bakboord, de psychiater Angelique Locher, Kelvin Koniki, de student Economie aan de Adek, maar ook een aanstormend prozatalent als Anyra Hamat en Dyon Denswil met zijn vol humor geschreven verhaal. Deze bonte mengeling van verschillende disciplines en achtergronden, levert uiteraard een fraai eindproduct op.

De Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden heeft LM – Publishers uit Nederland bereid gevonden het boek uit te geven. De fraaie illustraties zijn van Steve Ammersingh. De eindredactie is gedaan door Peter Sanches van LM- Publishers en de verhalen zijn door Paul Middellijn bewerkt. De Schrijversvakschool Paramaribo vond het een voorrecht uitvoer te geven aan dit idee: Surinamers hun eigen Surinaamse Anansiverhalen te laten schrijven. Lezers kunnen via de website van de Schrijversvakschool Paramaribo reageren op de verhalen of op het boek.

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter