blog | werkgroep caraïbische letteren

Amsterdam wil alle ambtenaren cursus ‘white privilege’ laten volgen

De gemeente Amsterdam onderzoekt de kosten om al haar 15.000 ambtenaren een ‘privilegetraining’ te laten volgen. Zo moet het personeel zich bewust worden van hun bevoorrechte positie. Dat staat in het Werkplan Aanpak Arbeidsmarktdiscriminatie 2019.

door Marleen Luijt

Schandpaal Woerden / foto Aart G. Broek

Schandpaal Woerden / foto Aart G. Broek

De gemeente wil arbeidsmarktdiscriminatie voorkomen én bestrijden. Hoe ze dat willen doen, staat in het net uitgebrachte Werkplan. Amsterdam wil als werkgever ‘een toekomstbestendige en flexibele organisatie zijn’. Zo geeft de gemeente sinds begin 2019 actief signalen over discriminatie op de arbeidsmarkt door aan de inspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en wordt van de ambtelijke top verwacht dat ze het goede voorbeeld geven.

Lees verder in Algemeen Dagblad, 19 juli 2019.

Voor een kritische kanttekening, zie ‘Links bolwerk Amsterdam degradeert autochtonen tot tweederangs burgers’, OpinieZ, 22 juli 2019.

 

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter