blog | werkgroep caraïbische letteren

Amma Asante nieuwe voorzitter Commissariaat voor de Media

Amma Asante is door staatssecretaris Gunay Uslu van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap per 15 september 2022 benoemd tot voorzitter van het Commissariaat voor de Media.

Amma Asante

De benoeming is voor de duur van vijf jaar. Amma Asante volgt Renate Eringa-Wensing op die deze functie momenteel als interim-voorzitter bekleedt.

Amma Asante is een ervaren professional met ruime inhoudelijke kennis van het sociaal domein en ervaring in uiteenlopende rollen, zoals voorzitter, manager, onderzoeker en adviseur. Zij beschikt over veel politieke en bestuurlijke ervaring.

Peter Eijsvoogel en Steven Flipse, beiden lid van het college van commissarissen, zijn verheugd over de benoeming van Amma Asante.

Eijsvoogel: “Amma is bestuurlijk, politiek en maatschappelijk sensitief en heeft natuurlijk gezag. Zij weet maatschappelijke ontwikkelingen te vertalen naar concrete acties. In een tijd waarin onze taak relevanter is dan ooit door onder andere een steeds groter en complexer wordend mediabestel is deze kwaliteit van grote waarde voor ons.” Flipse: “Amma is doordrongen van het belang en de meerwaarde van pluriformiteit. Ook in de media. Ik zie in haar een krachtig voorzitter en prettige collega om samen de uitdagingen waar het Commissariaat voor staat aan te gaan. Wij bedanken Renate Eringa-Wensing voor haar grote inzet voor onze organisatie.”

Amma Asante was van 1998 tot 2006 lid van de gemeenteraad van Amsterdam. Van 2016 tot 2017 was zij Tweede Kamerlid en voerde het woord over hoger onderwijs en laaggeletterdheid. Daarnaast heeft zij ervaring als bestuurder en toezichthouder bij maatschappelijke organisaties. Door haar politieke en bestuurlijke werkzaamheden beschikt Amma over een breed zakelijk netwerk op landelijk niveau.

Over het college van commissarissen

Het college van commissarissen bestaat uit drie commissarissen waarvan twee parttime, die gezamenlijk belast zijn met de bestuurlijke besluitvorming. Het college geeft daarnaast als collectief richting, benoemt resultaten en geeft de beleidskaders mee. De dagelijkse leiding en de aansturing van de organisatie is belegd bij de fulltime collegevoorzitter.

[van de website Commissariaat voor de Media, 8 juli 2022]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter