blog | werkgroep caraïbische letteren

Alphons Levens overleden

Op donderdag 2 maart 2023 is in Suriname overleden de onderwijzer en schrijver Alphons Levens. Hij vervulde een actieve rol in de Schrijversgroep ’77. Alphons Levens werd 73 jaar.

Alphons Levens. Foto © Michiel van Kempen

Alphons Maria Levens werd geboren op Curaçao op 6 maart 1949 uit Surinaamse ouders. Hij ging op vijfjarige leeftijd naar het land van zijn ouders, woonde vanaf 1969 weer op de Antillen, en vervolgens tot 1977 in Nederland waar hij de kweekschool doorliep en psychologie studeerde. Weer terug in Suriname vond hij aansluiting bij de kringen rond Lie Pauw Sam en de Volkspartij. Hij werkte hij als onderwijzer, correspondent van de Hilversumse VARA-radio en als redacteur van het weekblad Pipel. In 1971 had hij zijn debuut gemaakt bij de Vereniging Ons Suriname in Amsterdam met de dichtbundel Bezinning en strijd.

Bekendheid verwierf hij met zijn sinds 1991 frequent verschijnende gedichten in het dagblad De Ware Tijd en de Weekkrant Suriname (die verscheen van 1994 tot 2004 in Nederland). Hij bundelde ze in Mogelijk (1996), …want nooit wordt alles gezegd (1998), Wee het volk dat niet meer denkt! (2002) en Zodat wij niet vergeten (2015) . Op een direct-geëngageerde manier, socialistisch en antimilitaristisch, beschreef hij het leven van alledag met verwijzingen naar wat er gebeurt op het toneel van de wereldpolitiek. Zijn gedichten hebben een minimum aan poëtische eigenschappen en een maximum aan moraliteit. Uit zijn verhalen, gebundeld in …en toen was niets mooi meer (1997) en Met ons allen van het dwaalspoor af (2005) spreekt hetzelfde engagement met de gewone mensen die proberen de struggle for life door te komen zonder zich te corrumperen, of naar Nederland te vertrekken. In enkele, sober vertelde verhalen, waaronder Toen verschenen de machines, poogde Levens het oprukken van de moderniteit en de verloedering in het district Commewijne – hij werkte als onderwijzer in Meerzorg – in beeld te brengen.

Alphons Levens in de stand van Schrijversgroep ’77. Foto © Michiel van Kempen

Levens schreef ook het jeugdverhaal Lucenda verkoopt geschiedenis (2001). Binnen de Schrijversgroep ’77 heeft als hij in als lid en in verschillende bestuursfuncties een actieve rol vervuld. Hij was ook bijna altijd aanwezig bij de kinderliteratuurfestivals die door de Stichting Projecten Protestants Christelijk Onderwijs in de districten werden georganiseerd.

[Gegevens onder meer ontleend aan Wikipedia.]


De site Suribooks schrijft over Levens:

“Alphons  Levens schrijft poëzie ( gedichten) en proza (verhalen). Hij is dus dichter en schrijver. Hij schrjift niet uit het luchtledige. Zijn schrijven en dichten hebben betrekking op de toekomst van de Surinamers  en de Mensheid, zoals hij die ziet. Door duidelijk mensideaal en uitgesproken mening die hij niet voor zichzelf houdt, maar door publicaties in boeken, kranten en op het internet juist ter discussie stelt. “


Alphons Levens

Geschiedschrijving

Voor zover bekend
kregen wij altijd
ook geschiedenis

Surinaamse
en van Nederland – dat is nu geschiedenis –
en wereldgeschiedenis

neen, vergeten wil de mens echt niet

En ook al was het soms
nepgeschiedenis
versluierd, verdraaid en verbloemd

afschaffen doe wij dat vak echt niet

Echter zijn er mens
die nog graag
delen willen vergeten

Dan kun je toch beter
het vak Geschiedenis
helemaal vergeten…

20 juli 1994.

[uit … want nooit wordt alles gezegd; Gedichten voor wie niet voor niets zintuigen en hersens heeft (1998).]


Ode aan Alphons Levens

Als eerbetoon aan Alphons heeft het bestuur van S ’77 besloten een speciale avond te wijden aan Alphons Levens die ons helaas op donderdag 2 maart jongstleden is voorgegaan.

Datum: woensdag 8 maart 2023

Locatie: Tori Oso, Fred Derbystraat 76

Inloop: 19:00u;  Start 19:30u

De voorzitter Robby (Rappa) Parabirsing, de adviseur Ismene Krishnadath en ons erelid S. Sombra zullen op deze avond vertellen over de samenwerking met Alphons en wat hij voor ons als Schrijversgroep heeft betekend. Ook zullen enkele nabestaanden van Alphons hun zegje doen.

 Zoals Alphons het graag gewild zou hebben, zal de reguliere boekentafel met de  boeken van Alphons prominent aanwezig zijn, alsook de mand voor een vrijwillige bijdrage waar hij het toezicht op had.

Na de pauze zullen Jeff Quartier en Stefanie Sewotaroeno hun voordracht houden. Alphons was een kritische dichter, dus bieden wij de mogelijkheid aan woordkunstenaars die hem gekend hebben om een of twee gedichten voor te dragen.

Degenen die dat willen doen, wordt gevraagd zich op te geven  bij Sylva (8555773) of stuur een mail naar schrijversgroep77@gmail.com tot uiterlijk dinsdag 7 maart.

 Alphons zou dit zeker op prijs stellen.

PS: Zie aangehecht info mbt de uitvaart

Namens het bestuur,

Robby (Rappa) Parabirsing

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter