blog | werkgroep caraïbische letteren

Ali en Maduro roken vredespijp: Geen geweld om Essequibo-grensgeschil

PARAMARIBO  Venezuela en Guyana zijn overeengekomen geen geweld te gebruiken om hun territoriaal geschil over de olierijke Essequibo-regio te beslechten na een gespannen ontmoeting tussen de leiders van de twee landen. De Guyanese president Irfaan Ali en zijn Venezolaanse ambtgenoot Nicolás Maduro rookten donderdag onder het toeziend oog van gastheer Ralph Gonsalves, premier van Saint Vincent en de Grenadines en premier Mia Mottley van Barbados de vredespijp.

Erwin de Vries – Vlaanderen en Wallonië roken de vredespijp

Tijdens de bijeenkomst in een vergaderzaal van de internationale luchthaven van Saint Vincent en de Grenadines kwamen de twee presidenten overeen om “in geen enkele omstandigheid elkaar te bedreigen of geweld tegen elkaar te gebruiken, inclusief de omstandigheden die voortvloeien uit eventuele bestaande controverses tussen de twee staten” en om “zich te onthouden, hetzij door woorden of daden, van het escaleren van eventuele conflicten”. De afspraken werden vastgelegd in een verklaring van elf punten tijdens een ontmoeting met de pers, waarbij er geen vragen waren toegestaan.

“Guyana is niet uit op oorlog, maar behoudt zich het recht voor om met al onze partners samen te werken om de verdediging van ons land te waarborgen”

De twee leiders slaagden er niet in vooruitgang te boeken bij het oplossen van het langlopende geschil over de grens tussen de twee buurlanden. Een gezamenlijke commissie, bestaande uit de ministers van Buitenlandse Zaken van beide landen en andere functionarissen, werd gevraagd de kwestie aan te pakken en binnen drie maanden verslag uit te brengen.

Referendum

Essequibo beslaat ruim twee derde van het grondgebied van Guyana en herbergt 125.000 van de achthonderdduizend inwoners. De spanning is de afgelopen weken toegenomen nadat Venezuela eerder deze maand een referendum hield over de vraag of daar een Venezolaanse staat zou worden gevestigd, een maatregel waarvan Guyana vreesde dat het een voorwendsel zou zijn voor landroof.

Venezuela dringt erop aan dat Essequibo onder zijn controle zou moeten staan omdat het zich tijdens de Spaanse koloniale periode binnen zijn grenzen bevond, terwijl Guyana zegt dat een grens die in 1899 door internationale arbiters is getrokken, betekent dat het deel uitmaakt van Guyana.

Impasse

De urenlange ontmoeting tussen Ali en Maduro vond plaats na bemiddelingspogingen van de regionale groeperingen van de Gemeenschap van Latijns-Amerikaanse en Caribische Staten en de Caribische Gemeenschap. In de verklaring werd melding gemaakt van de impasse tussen de twee leiders, die elkaar de hand schudden vóór hun gesprekken.

Guyana stelt dat de controverse moet worden opgelost door het Internationale Gerechtshof in Nederland, terwijl Venezuela zegt dat het hof geen jurisdictie heeft. Eerder op de dag gaf de regering van Guyana een verklaring af waarin stond dat Essequibo “niet in aanmerking kwam voor discussie, onderhandeling of beraadslaging”.

Ali herhaalde deze opmerkingen tijdens een persconferentie die hij hield tijdens een pauze in de bespreking met Maduro. “Dit alles behoort toe aan Guyana”, zei Ali, wijzend naar een dikke leren armband om zijn rechterpols met de omtrek van Guyana. “Geen enkele narratieve propaganda of decreet kan dit veranderen. Dit is Guyana.”

Vrede(szone)

Hij merkte op dat, hoewel beide partijen zich inzetten voor het bewaren van de vrede in de regio, Guyana “niet de agressor is”. “Guyana is niet uit op oorlog, maar Guyana behoudt zich het recht voor om met al onze partners samen te werken om de verdediging van ons land te waarborgen”, zei hij. Maduro zei voorafgaand aan de bijeenkomst dat “we er het beste van zullen maken, zodat ons Latijns-Amerika en het Caribisch Gebied een vredeszone blijven”.

John Kirby, woordvoerder van de Nationale Veiligheidsraad van het Witte Huis, zei dat de Verenigde Staten de situatie nauwlettend in de gaten houden. “We willen niet dat dit op de klippen loopt. Er is geen reden voor, en onze diplomaten zijn in realtime bezig.”

Maduro heeft staatsbedrijven opdracht gegeven de olie, gas en mijnen in Essequibo te verkennen en te exploiteren. Beide partijen hebben hun legers de afgelopen weken in staat van paraatheid gebracht.

[Tekst van de Ware Tijd, 15 december 2023]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter