blog | werkgroep caraïbische letteren

Albert Ramdin inleider 10e Trefossa lezing

De 10e Trefossa lezing zal worden gehouden door Albert Ramdin, voormalig Assistent Secretaris-Generaal van de Organsatie van Amerikaanse Staten. De lezing heeft de titel: Wi mu Seti kondre bun; ma wi mu seti a denki fosi. Ramdin zal een beschouwing geven over ‘waar wij als samenleving na 42 jaar onafhankelijkheid staan’.

 

Henri Frans de Ziel (Trefossa)

De inleider zal ingaan op wat Trefossa bedoelde met wi mu seti kondre bun. Hij zal stilstaan bij “wat onze aspiratie en doel was met de onafhankelijkheid, welke vooruit- of achteruitgang wij als natie hebben gekend en welke kansen en mogelijkheden wij gecreëerd of door omstandigheden gehad hebben om verandering en een betere samenleving te realiseren, meldt de Henri Frans de Ziel Stichting.

De Trefossa-avond wordt gehouden op maandag 15 januari, op de geboortedag van Trefossa (1916). De activiteit wordt georganiseerd in samenwerking met de N.V. Self Reliance. De avond werd in 2009 ingesteld als eerbetoon aan Henri Frans de Ziel voor het uitdragen van zijn gedachtegoed over een zelfstandige natie en waardering van zijn strijd van acceptatie van de Surinaamse literatuur.

De voorgaande Trefossa-lezingen zijn verzorgd door: Hein Eersel en Eddy van der Hilst, Ronald Venetiaan, Denise Jannah, August Duttenhofer, Lila Gobardhan-Rambocus, Cynthia Abrahams en Ruth Wijdenbosch.

De brochure van de 9e Trefossa-lezing met als titel Al wat goed is te betrachten, gehouden door Ruth Wijdenbosch, zal op de avond van de lezing worden uitgegeven.

De Trefossa-avond is met een uitnodiging toegankelijk. Personen die belangstelling hebben, dienen zich aan te melden op het telefoonnummer 476965 of te mailen naar sunil1@sr.net. De locatie is het Tower Auditorium Self-Reliance. De lezing vangt aan om 20.00 uur.

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter