blog | werkgroep caraïbische letteren

Albert Helman en Tjalie Robinson

De Gids over 100 jaar Tjalie Robinson

“Ze liepen allebei voor de troepen uit. Ze zagen zichzelf als iets compleet anders dan Hollander, konden aan hun afkeer van het karakteristiek-Hollandse nooit luidruchtig genoeg uiting geven, ze verlieten Nederland voor lange tijden, maar bleven hun leven lang uiteindelijk toch ook met tal van draden aan het vermaledijde landje aan de Noordzee verbonden. Albert Helman en Tjalie Robinson: een karakterverkenning op basis van brieven.”  

Zo begint het artikel van Michiel van Kempen waarin hij Albert Helman en Tjalie Robinson contrasterend in beeld brengt. Helman, the lonely wolf in de Surinaamse letteren, en Tjalie Robinson, de voorman van de Indische gemeenschap in Nederland. Het artikel staat in het zoiuist verschenen nummer van De Gids (jaargang 174, 2011, nr. 1) dat voor een flink deel gewijd is aan Tjalie Robinson (pseudoniem van Jan Boon), de schrijver, journalist en strijder voor het Indische erfgoed, die honderd jaar geleden geboren werd. Er zijn bijdragen van Wim Willems, Willem Otterspeer, Adriaan van Dis, Abdelkader Benali, en Michiel van Kempen en twee prozastukken van Tjalie Robinson zelf.

2 comments to “Albert Helman en Tjalie Robinson”

  • Indo’s werden niet gevraagd voor een bijdrage door de samensteller Wim Willems. Moet ie toch maar eens uitleggen op dit blog.

  • Vele geschreven vooral van het het eerste pasar malam niet door Tjalie Robinson opgericht in 1958 of in 1959. Dit is 1 uitlegging.

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter