blog | werkgroep caraïbische letteren

Albert Helman – De oude meesters

Als goede hoveniers gedenk ik U,
mijn oude meesters,
die aarde aandroegt, mest
en hoopte op dauw van boven.
Blij liet ge bomen bomen worden,
vrij de heesters heesters,
en op uw veld van eer
de kleinste kruiden bloeien.

Staat de een thans trots
en levert de ander volle schoven,
een derde geur alleen, –
uw kweek die geen bemoeien,
slechts vrome koestering kende,
voeden en geloven,
zag ieders kans
tot kruin of kelk ontluiken… …
alleen de mijne niet, –
een onkruid bij uw struiken.

Maar een die méér dan gij
zelfs mos en zwam gewild heeft,
waarin zíjn sap – al ruist het bos úw lof –
voortdurend, maar verstild leeft,
gaf zelfs aan onkruid soms geneeskracht
die ontbreekt aan zoveel puiken.

[Uit het Liber amicorum bij het 50-jarig jubileum van de Fraters van Tilburg, 3 september 1952. Albert Helman = Lou Lichtveld, oud-leerling van de St. Paulusschool.]

De Paulusschool in Paramaribo, een MULO waar de Fraters van Tilburg de scepter zwaaiden. Foto J.Dzn. Blaauboer (Nationaal Museum van Wereldculturen).

Michiel van Kempen houdt op zondag 6 oktober 2019 een lezing over de Fraters van Tilburg en hun culturele erfgoed, klik hier voor meer informatie.

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter