blog | werkgroep caraïbische letteren

Albert Helman: de grootste Surinamer van de 20ste eeuw heeft nu ook een Facebook-pagina

Albert Helman, the grand old man van de Nederlands-Caraïbische Letteren, heeft nu ook een Facebook-pagina met heel veel illustratiemateriaal.

Lili en Lou

Fotolijstje met foto’s van Lou Lichtveld samen met zijn tweede echtgenote Lili Cornils (1907-1962) en twee pasfoto’s van Lili. De pasfoto linksboven maakt wel inzichtelijk waarom de marrons in het binnenland van Suriname dachten dat zij een jongen was; zij wilden haar bobi’s betasten om er zich van te vergewissen dat het inderdaad om een vrouw ging.

De pagina (te vinden door hier te klikken) bevat tal van wetenswaardigheden, teksten (deels niet eerder verschenen), tekeningen, boekomslagen en foto’s van en over Lou Lichtveld (1903-1996), die het grootste deel van zijn oeuvre schreef onder het pseudoniem Albert Helman. De “grootste Surinamer van de twintigste eeuw” (volgens Anil Ramdas) begon als componist, maar ontpopte zich alras als schrijver en als Renaissance-mens, met een niet aflatende nieuwsgierigheid in zowat alle denkbare domeinen: muziek, literatuur, film, beeldende kunst, politiek, onderwijs, wiskunde, filosofie, volkskunde, taalkunde en ga zo maar door. In zijn lange leven ontmoette hij de groten der aarde, van Dwight D. Eisenhouwer tot Pablo Casals, en van Frida Kahlo tot George Orwell en Yehudi Menuhin.

Met grote regelmaat zal de Facebook-pagina foto’s opnemen die niet zullen worden afgedrukt in de rijkgeïllustreerde biografie van Albert Helman van de hand van Michiel van Kempen, die op 17 september a.s. zal verschijnen. Uniek materiaal dus, van het overvolle leven van een unieke man in een bewogen eeuw.

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter