blog | werkgroep caraïbische letteren

Afscheidscollege Ieme van der Poel

Na een dienstverband van ruim 28 jaar gaat Prof. dr. Ieme van der Poel, hoogleraar in de Franse Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam, met emeritaat. Op vrijdag 16 mei om 15.00 uur zal zij haar afscheidscollege geven, getiteld Pioniers of paria’s? ‘Gastarbeiders’ in de literaire verbeelding.

Ieme van der Poel heeft als bijzondere leeropdracht Postkoloniale literatuur meegekregen. Zij publiceerde veel over postkoloniale theorie, Franse intellectuele geschiedenis en auteurs uit Noord-Afrika, met name uit de Maghreb (Assia Djebar en vele anderen). Zij leidde het NWO-research project: “Diasporic Writing: A Comparative History of the New Moroccan Literatures in French, Spanish and Dutch”, 2006-2010. In 2004 werd Van der Poel door de Franse minister van Cultuur geslagen tot Chevalier dans l´ordre des Arts et des Lettres.  

De voorzitter van het Departement Taal- en Letterkunde van de Universiteit van Amsterdam, prof. dr. H.A. van der Liet, nodigt collega’s en belangstellenden van harte uit dit college en de receptie na afloop daarvan bij te wonen.  

Plaats afscheidscollege: Aula van de Universiteit van Amsterdam Singel 411 (hoek Spui), Amsterdam Plaats receptie: idem. Het wordt op prijs gesteld als collega-hoogleraren in toga aan het cortège deelnemen

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter