blog | werkgroep caraïbische letteren

Afscheid prof. Ruben Gowricharn

Op maandag 29 november 2021 nam prof. dr Ruben Gowricharn afscheid als bijzonder hoogleraar Indiase Diaspora Studies aan de Vrije Universiteit Amsterdam, namens de Stichting Lalla Rookh. In 2020 ging hij met emeritaat, maar vanwege de coronacrisis werd de rede uitgesteld. De titel ervan was Wetenschap gerelativeerd; Kanttekeningen uit de leefwereld. Sinds 2020 is Gowricharn research fellow aan dezelfde universiteit. Een fotoreportage van Rabin Baldewsingh.

== Scroll tot onderaan om de rede te downloaden ==

Decaan Susan Legêne
Socioloog Frank Bovenkerk bood een eerste exemplaar aan van een bundel opstellen van leerlingen en collega’s, te verschijnen bij Brill in Leiden.
Prof. dr Frank Bovenkerk
Radjendre Khargi sprak een persoonlijk woord namens de Stichting Lalla Rookh.
Familie en vrienden
Collega prof. Michiel van Kempen en het echtpaar Gowricharn van de UvA.
Collega’s prof. Gert Oostindie (Leiden) en prof. Alex van Stipriaan (Rotterdam).
Prof. Gowricharn en enkele promovendi, onder wie dr Jaswina Elahi (met lange das), redacteur van de bundel.

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter