blog | werkgroep caraïbische letteren

Afscheid Folkert Kuiken

Op 1 september 2023 neemt prof.dr Folkert Kuiken afscheid als wetenschappelijk directeur van het Instituut voor Nederlands Taalonderwijs en Taaladvies (INTT) van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de UvA. Ter gelegenheid van dit afscheid organiseert het INTT een feestelijke bijeenkomst, waarvoor wij u van harte uitnodigen. Deze bijeenkomst vindt plaats op woensdag 20 september 2023.

Programma:

14.30 – 15.00 uur Ontvangst

15.00 – 16.00 uur Voordrachten

– Hannah Kousbroek & Kas Hartman, Dilemma’s in het schrijfonderwijs Remediëring ten tijde van ChatGPT

– Marjan Meijboom, Toetsen in de TANG Overwegingen bij vorm en inhoud van NT2-vorderingstoetsen

– Fien Dekking & Marty van Gelder, NT2-onderwijs aan leerkrachten Een unieke kans voor het basisonderwijs in Amsterdam

16.00 – 16.30 uur Theepauze

16.30 – 17.00 uur Folkert Kuiken, Een leven lang (t)aal

17.00 – 18.00 uur Receptie

Plaats: Doelenzaal, Singel 421, Amsterdam (Ingang via Universiteitsbibliotheek Singel 425) Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs.

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter