blog | werkgroep caraïbische letteren

Afro-Surinaamse migranten

Hieronder de registratie van de informatie- en discussieavond rond het onderzoek van Kwasi Koorndijk naar de linguïstische vitaliteit van het Sranantongo in Nederland. Opname uit Pakhuis de Zwijger, Amsterdam, op donderdag 15 december 2022. Centraal thema: Hoe gaat het met de Afro-Surinaamse gemeenschap in Nederland?

Geef je op als informant in dit onderzoek: voor vragen kunt u bellen op 06-46265582 of een bericht sturen via deze website

oproep deelname aan onderzoek

Surinamers worden al vanaf de jaren 50 van de vorige eeuw geregistreerd als tropenmigranten in Nederland. De migratie vanuit Suriname naar Nederland bereikte een piek rond 1975 en even weer in 1980.

De vraag na pakweg 50 jaar is hoe het Afro deel van deze gemeenschap zich ontwikkeld heeft op het gebied van bijvoorbeeld taal, onderwijs, ondernemerschap, politieke participatie, huwelijken, vriendengroepen, winti, religie en discriminatie binnen en buiten de eigen groep.

Welkom / foto Aart G. Broek

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter