blog | werkgroep caraïbische letteren

Afrika was altijd een wereldspeler

Lang voor de kolonisering dreef Afrika al handel met de wereld. In goud en slaven vooral. De lokale vorsten bepaalden de regels. Historicus Toby Green schreef een boek over deze weinig bekende geschiedenis.
door Dirk Vlasblom

Planisfero anonimo [fragment], Italy, ca. 1530 - Vaticaans museum - foto Aart G. Broek
Planisfero anonimo [fragment], Italy, ca. 1530 – Vaticaans museum – foto Aart G. Broek

Afrika heeft een geschiedenis. En die begint niet in 1883, als Europese mogendheden in Berlijn het ‘donkere continent’ verdelen. Hij begint ook niet met de Europese handel in Afrikaanse slaven, die een aanvang nam in de 16de eeuw. Tot diep in de 20ste eeuw dachten westerlingen dat zij het waren die verandering hadden gebracht in deze ‘statische’ wereld. We weten nu dat in Afrika, lang voordat de eerste Europese zeelieden er aan land gingen, koninkrijken bestonden, expandeerden, in verval raakten en door buurstaten werden overvleugeld. Geschiedenis, kortom.

Lees het artikel in NRC, 20 september 2019.

Toby Green: A Fistful of Shells West Africa from the Rise of the Slave Trade to the Age of Revolution Allen Lane 2019, 614 blz., geïllustreerd.

on 21.09.2019 at 10:10
Tags: / / / / /

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter