blog | werkgroep caraïbische letteren
1
 

African Royal Kingdom verwacht grote prestaties van koning Brunswijk

Vicepresident Ronnie Brunswijk is nu officieel de King of Afro Suriname Heritage. Hij is zaterdag door 3 Afrikaanse koningen, vertegenwoordigers van de African Royal Kingdom (ARK), ceremonieel geïnstalleerd. Het is de eerste keer dat de ARK een koning buiten Afrika kroont geven de vertegenwoordigers aan. De organisatie is ervan overtuigd dat Brunswijk de nazaten van Afrikanen in Suriname en de rest van de wereld kan leiden naar ontwikkeling.

Koning Ronnie Brunswijk bedankt eenieder met zijn kroning. Het is de eerste keer dat een koning door de ARK is gekroond buiten Afrika. (Foto’s: René Gompers)

Brunswijk is heel erg blij. Veel stammen hebben via kapiteins, basja’s, en granmans, getoond dat ze achter hem staan. Ook de Saamaka was goed vertegenwoordigd, hoewel granman Albert Aboikoni niet is gekend bij de kroning. De koning is hen dankbaar en in het bijzonder de gasten zoals Armand Zunder, Ronald Hooghart en zijn ‘grote vriend’ Paul ‘Salam’ Somohardjo. Zij zien in het koningschap van Brunswijk nieuwe kansen om meer en grotere dingen te doen. Voor sommige gasten zijn er “verrassingen en prijzen” geweest van Brunswijk.

De pas beëdigde koning Brunswijk te midden van andere koningen en koningin.

De organisatie – die zich wereldwijd cultureel en zakelijk bezighoudt met de Afrikaanse diaspora – zegt dat het gaat om een “welgemeende erkenning van zijn verdiensten” wordt er benadrukt. De kroning is ook niet bedoeld om de democratische orde in de war te brengen geven de Afrikaanse koningen aan.

De organisatie stelt dat Brunswijk bewezen heeft in staat te zijn om de Afro-Surinamer te leiden naar welvaart en welzijn. Van hem wordt ook verwacht dat “he will be our guide and connection back to Africa”. Hij kan dat onder andere cultureel, educatief en economisch doen. Er liggen genoeg kansen voor wederzijds voordeel in een hechte relatie tussen het Afrikaans continent en Suriname wordt er aangegeven.

[van Starnieuws, 9 juli 2023][Commentaar]

door Marvin Hokstam

Ik ga jullie even hoofdpijn geven …

Kijk eens anders naar Koning Brunswijk.

We waren altijd al koningen!

Toen Europeanen Afrikanen gingen verhandelen, ontwrichtten zij koningshuizen. Vorsten, vorstinnen en hun kinderen -prinsen en prinsessen dus- werden als goedkoop vee, samen met alledaagse burgers verkocht aan de hoogste bieder en als slaven gehouden in slavenkampen in de landen die de Europeanen in hun allesverzengende expansiedrang eigen hadden gemaakt.

Menig Afrikaan vluchtte, omdat zij, in tegenstelling tot de Europeanen, wisten dat zij niemands eigendom hoorden te zijn. Zij verkozen een leven vol vrijheid in de mysterieuze, donkere, angstaanjagende bossen van Suriname boven een leven in ketens.

Stel je de moed van de eerste Marrons eens voor. Ze wisten niet waar ze naartoe vluchtten, maar ze trotseerden de gevaren van de bossen, overleefden en overwonnen het onbekende, ongenadige gebied en vestigden zich in het achterland van Suriname, op plekken waar de kolonisator niet durfde te komen. Andere mensen vestigden zich er ook en zo werden het nederzettingen.

En die verdedigden zij met hand en tand, en man (en vrouw) en macht, wanneer de kolonisator hen aanviel. Er zijn tal van verhalen van veldslagen, oorlogen tegen de legers van de kolonisator, waar de Marrons als overwinnaar uit kwamen.

Dat is hoe nieuwe koninkrijken ontstaan.

Ik vroeg aan Google hoe de eerste koninkrijken zijn gesticht en het antwoord was simpel: Toen ze begonnen met landbouw, vonden mensen de behoefte om zich ergens te vestigen. Daar moesten zij zich beschermen tegen wilde dieren en andere mensen. Ze vormden legers en wezen leiders aan om de legers te leiden.

De eerste koning werd koning omdat hij heerste over land waar zijn stam al over regeerde, door nieuwe landen te veroveren en zichzelf tot koning uit te roepen, of door het politieke systeem van een natie te veranderen om zichzelf de eerste koning te maken.

Dat is niet mijn uitleg, maar die ik vond via Google.

Dat maakt de leiders van de Marrons eigenlijk dus koningen. Ze overwonnen een stuk land, regeerden over de mensen op het land, boden hen bescherming en verdedigden het land met een leger om hen heen.

Nu zijn we vastgeroest aan de titels kapten en basja. Leuk hoor, maar weet je dat de eerste kapten en basja uniformen met de epauletten letterlijk rechtstreekse afdankertjes waren van Hollandse officiers die in Suriname dienden? Leuke titels, maar overblijfsels die eigenlijk net zo weinig betekenen als de belangrijk ogende kledij waarmee ze de leiders zoet hielden, terwijl die volgens het Europese systeem eigenlijk als koning, baron of al dat soort geweldige titels bejegend zouden moeten worden. Het waren immers mensen die Europese legers hadden overwonnen om mensen en land dat zij zich eerst hadden toegeëigend … zoals Europeanen dat ook doen.

Ik stam af van Broos, die kapten genoemd wordt, maar ik noem hem Koning. Want hij heerste over zijn land, beschermde de mensen die bij hem hoorden, versloeg legers die op hem werden afgestuurd en overleefde de strijd om verzocht te worden om naar Paramaribo af te reizen om een vredesovereenkomst te tekenen met de machthebber die hij keer op keer versloeg. Dat deden meerdere Marronleiders trouwens … allemaal koningen!

En uhm, terwijl ik eigenlijk een pesthekel heb aan de notie van een monarchie, dit nog:

Eigenlijk hoor je mij, als afstammeling van Broos, dus aan te spreken met Prins 😜.

Maar dat is een andere kwestie.

Het gaat hier om koning Brunswijk. Ik ben geenszins fan van hem en zijn desastreuze pseudopolitiek. En ja, dit, op deze manier is een aanfluiting; het lijkt een hilarische mop.

Maar Brunswijk heeft wel een setje precedenten geschapen, waar je niet omheen kan. Een Marron (vice) President in Suriname? Wie had dat gedacht?

En hij heeft gedaan wat de Afro-Surinamer heel lang geleden al had moeten doen: het koningschap dat ons ontnomen en ontzegd is, terugpakken. Hij liet de Eurocentrische limieten schieten die Zwarte mensen 150/160 jaar na de afschaffing van de slavernij nog in ketens houden. We zijn meer dan de boxes waar we de afgelopen paar eeuwen in geplaatst zijn.

We zijn nog steeds koningen!

En koninginnen!

Laat je niet tegenhouden door de bliksemafleiders die nu worden geroepen door mensen die bang zijn omdat ze deze ontwikkeling van Zwart koningschap snappen.

Zoals:

Brunswijk is niet de juiste persoon ervoor? Tja, ben jij erop gekomen? Jij zag het vroeger toch ook niet als mogelijk dat een Marron VP werd?

Je vindt hem niet welbespraakt? Dom? Wel, wat zegt het over jou, dat hij dit allemaal wel doet en jij niet?

De andere bevolkingsgroepen gaan ook hun eigen koningen benoemen? Dan wat? Iedereen focust op zichzelf, eigen mensen en eigen vooruitgang; laat je niet door hen wijsmaken dat jij dan niet op jezelf, je eigen mensen en je eigen vooruitgang mag focussen.

Werk liever aan wat volgt. Aan wie de volgende beterbespraakte VP wordt, wie de betere koning van de AfroSurinamer wordt.

Laat Brunswijks koningschap de berg waar we met zijn allen op kunnen staan. Ja, dat zegt mijn WhatsApp ID: “The top of one mountain is the bottom of the next one I conquer.”

Van Marvin, de habituele dingen-op-hun-kop-gooier

[overgenomen van Facebook, 9 juli 2023]


door Astrid Emanuelson

Sorry Marvin ik ben het niet eens met je . Er zit veel meer – en een twist hieraan. Over het Afrikaans Koningschap heb je gelijk. Als hij zich Koning van de Familie of Bere Brunswijk of van zijn moeders bere liet verklaren had ik er geen probleem mee. Maar hij laat zich tot koning verklaren om alle Afrikan Srananmang’s bijeen te brengen. En wie zegt dat hun ons mag vertegenwoordigen? .Mij en vele anderen in ieder geval niet. De Afrikaanse groep die hem heeft gekroond is erin gelopen. Zolang je betaalt kan je in Nigeria tot allea worden benoemd van pastor tot phd tot professor en koning door verschillende organisaties. Je moet dik betalen, pai of moni tori en dan doen ze wat research erbij voor de vorm. De hier aanwezige koningen hun ticket is betaald voor hun en hun gezin, hotel, vervoer daggelden etc en zoveel meer is ze beloofd (wat ik niet geverifieerd heb). De organisatie heeft een immens bedrag van Brunswijk ontvangen voor verder Afrikan georienteerd onderzoek. Maar ze hebben weinig onderzoek hier in Sur gedaan. Brunswijk is geen vertegenwoordiger van alle Afro Srananmangs. Niet eens van alle marrongroepen zoals de Saramaccaners en Kwinties. Hij is voor zover ik weet Aucaner en de rest lacht zich hier krom. Luister naar wat de deskundigen als Iwan Wijngaarde en Roozer gezegd hebben. Wie schopt Brunswijk om te zeggen dat hij alle Afro’s mag bijeen brengen. Nice try Brunswijk, maar ronduit belachelijk. Het lijkt meer op een politieke stunt zoals meneer Hugo Essed zegt op waterkant.

1 comment to “African Royal Kingdom verwacht grote prestaties van koning Brunswijk”

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter